משפטי

משפטי

בלי קלטות מדובר בחפץ שאין לו הופכין

לניר חפץ יש אולי קלטות "פיקנטיות", אך לאור היסטוריה של החלפת נאמנויות ותככים, כל דבר שיאמר ואינו מגובה בעדות נוספת, הוא כמו שקר בסיסי של נתניהו. האם זה העד שהפרקליטות בונה עליו?

אל הכתבה »
נגישות