משפטי

מדריך מקיף לפיצוי בגין תאונות אופנוע בישראל: גורמים, תיעוד ועוד

תאונות דרכים עלולות לגרום לתוצאות חמורות הן לרוכב האופנוע והן לצדדים אחרים המעורבים. בישראל, הבנת תהליך התביעות לפיצויים חיונית לקורבנות תאונות דרכים על מנת לקבל את התמיכה הכספית הדרושה להם לצורך ההחלמה. מאמר זה מציע מדריך מקיף לפיצוי בגין תאונות דרכים בישראל, לרבות גורמים הנלקחים בחשבון על ידי בית המשפט, דרישות התיעוד, זכאות לפיצוי בתרחישים שונים ותפקיד קרן נפגעי תאונות הדרכים (קרנית) במקרים של רישיונות לא חוקיים.
Portrait of confident young woman wearing motorcycle helmet

בעת קביעת גובה הפיצוי לנפגע בתאונת אופנוע, בית המשפט לוקח בחשבון מספר גורמים:

גיל: צפוי שנפגע צעיר יקבל פיצוי גבוה יותר מכיוון שהפגיעה צפויה להשפיע עליו למשך זמן ארוך יותר. הרציונל מאחורי זה הוא שאדם צעיר יותר עומדות לפניו יותר שנים והוא יצטרך להתמודד עם השלכות הפגיעה למשך תקופה ארוכה יותר.

כושר השתכרות: צפוי שהצד שנפגע יקבל פיצוי גבוה יותר אם הפגיעה גורמת לשינוי משמעותי בתפקודו היומיומי, במיוחד בעבודתו. בכך נלקחת בחשבון המידה שבה הפגיעה משפיעה על יכולתו של הנפגע לעבוד ולהתפרנס.

שיעור נכות: צפוי שהצד שנפגע יקבל פיצוי גבוה יותר אם שיעור הנכות שלו גבוה יותר. המוסד לביטוח לאומי קובע את שיעור הנכות בישראל.

כל אחד מגורמים אלה ממלא תפקיד חיוני בתהליך קבלת ההחלטות של בית המשפט בעת פסיקת הפיצויים. הבנת גורמים אלה יכולה לעזור לקורבנות ולבני משפחותיהם לנווט טוב יותר במערכת המשפטית ולדרוש פיצוי הוגן בגין פציעותיהם.

קביעת סכומי התשלום התכופים

בנוסף למענק הפיצויים חד-פעמי, נפגעי תאונות אופנוע בישראל עשויים להיות זכאים לקבל תשלומים תכופים בהתבסס על הגורמים הבאים:

אובדן השתכרות של הנפגע: גורם זה לוקח בחשבון את ההכנסה שהנפגע היה מרוויח אלמלא התאונה הייתה מתרחשת. הוא נועד לפצות את הנפגע על אובדן ההשתכרות העתידי עקב הפציעה.

ההכנסה הממוצעת של הנפגע בחודשים האחרונים שקדמו לתאונת האופנוע: גורם זה מסייע לקבוע בסיס לחישוב אובדן ההשתכרות. הוא לוקח בחשבון את ההכנסה הממוצעת של הנפגע טרם התאונה על מנת לקבוע את ההשפעה הכלכלית של הפציעה.

הוצאותיו של הנפגע לאחר התאונה: גורם זה כולל כל הוצאה שהוציא הנפגע עקב התאונה, כגון חשבונות רפואיים, הוצאות שיקום והוצאות נלוות אחרות.

על מנת שהתשלום התכוף יהיה בסכום המגיע לנפגע ויגיע אליו במהירות, חיוני שהנפגע יספק את הדברים הבאים:

– אישור ממשטרת ישראל על קרות תאונת הדרכים
– העתק של פוליסת ביטוח החובה של האופנוע
– צילום דו צדדי של רישיון הנהיגה
– תלושי השכר האחרונים שקדמו לתאונה
– אם הנפגע מאושפז – דו"ח ביניים מרופא המטפל לגבי מצבו הרפואי; אם הנפגע כבר שוחרר מבית החולים – אישור שחרור
– מסמכים המעידים על הוצאות בעקבות התאונה (הוצאות עקב רכישת תרופות, עקב נסיעות לטיפולים רפואיים וכדומה)

בנוסף, במידה ומטפל או עוזר מועסק עבור הנפגע לאחר התאונה, על האחרון לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי.

תאונות של רכב אוטונומי ופיצוי רוכב אופנוע שנפגע בתאונת אופנוע זכאי לפיצוי גם אם התאונה נגרמה באשמתו (אופנוע שהחליק בכביש, רוכב האופנוע התנגש בעמוד וכדומה). במקרים כאלה, רוכב האופנוע הוא הצד היחיד המעורב בתאונה.

חשוב מאוד שרוכב האופנוע יתעד את התאונה בצורה מדויקת ככל האפשר ויאסוף כמה שיותר פרטים לגביה: מתי התרחשה, היכן התרחשה, כיצד בדיוק התרחשה וכדומה. בדומה לכל תאונת אופנוע אחרת, יש להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת את האופנוע בביטוח חובה.

רישיונות נהיגה פסולים ופיצוי

ככלל, כל אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי. החריגים הם רוכבי אופנוע (ונוהגי רכב אחרים) שנפגעו בתאונה כאשר רישיון הנהיגה שלהם היה פסול עקב קביעה כי הם אינם כשירים יותר לנהיגה. במילים אחרות, רוכב אופנוע (וכל נהג אחר) שנפגע בתאונה כאשר רישיון הנהיגה שלו היה פסול עקב כך שהיה עליו לחדשו ולא עשה כן, זכאי לפיצוי.

ישנם מקרים בהם טוען רוכב האופנוע כי כלל לא ידע שרישיון הנהיגה שלו פסול (למשל, אם הוחלט לשלול את רישיון הנהיגה שלו כאשר לא היה נוכח במשפטו, והוא לא קיבל כל הודעה על שלילת הרישיון). בית המשפט בוחן אז האם רוכב האופנוע לא ידע בתום לב על שלילת רישיון הנהיגה שלו או שמא ידע בפועל על שלילת הרישיון אך בחר להתעלם מכך.

פסק הדין קבע כי לא ניתן לקבוע שרוכב האופנוע ידע על שלילת רישיון הנהיגה שלו אם הודעת השלילה לא הגיעה לידיו והוחזרה לשולח שכן חברת הביטוח לא הוכיחה שרוכב האופנוע ידע על שלילת רישיונו. במקרים כאלה, זכאי רוכב האופנוע לפיצוי.
עם זאת, אם לא ענה רוכב האופנוע לשיחות טלפון, לא אסף את המכתבים שנשלחו אליו בדואר, לא קרא את המכתבים שנשלחו אליו בדוא"ל, או חסם את האפשרות לקבלת מכתבים כאלה, או עשה פעולה אחרת כדי שלא יקבל את הודעת הביטול של רישיון הנהיגה שלו, ייחשב כמי שידע על הביטול. במקרים כאלה, הוא לא זכאי לפיצוי אם רישיונו נשלל עקב אי-כשירותו לנהוג.

נפגעתי בתאונה ע"י רוכב אופנוע שרישיון הנהיגה שלו לא היה בתוקף – כיצד אוכל לקבל פיצוי?

כאשר רישיון הנהיגה של רוכב אופנוע אינו בתוקף, משמעותו היא שהוא אינו מבוטח ע"י אף חברת ביטוח. לכן, עולה השאלה: את מי צריך אדם שנפגע בתאונה ע"י רוכב אופנוע כזה לתבוע כדי לקבל פיצוי?

מקרים אלה זהים למקרים בהם הנפגע הוא הולך רגל, ולא ניתן לאתר את רוכב האופנוע הפוגע. במצבים אלה, ניתן (וצריך) לתבוע את קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. קרן זו משלמת לנפגע את דמי הפיצויים המגיעים לו, אך בפועל תובעת אותם מרוכב האופנוע (וכן את הוצאותיה המשפטיות).

תפקידה של קרן נפגעי תאונות הדרכים (קרנית)

במקרים של רישיונות לא בתוקף או רוכבי אופנוע שלא אותרו, קרן נפגעי תאונות הדרכים (קרנית) ממלאת תפקיד מכריע בכך שהיא מבטיחה שצדדים שנפגעו יקבלו פיצוי. קרנית משמשת כרשת ביטחון לנפגעים במקרים אלה, משלמת את דמי הפיצויים המגיעים לנפגע ולאחר מכן רודפת אחר החזר מהרוכב האחראי לתאונה.

כדי לתבוע את קרנית לפיצוי, על הנפגעים לנקוט בתהליך דומה לזה שהיו נוקטים בו בעת תביעת פיצויים מחברת ביטוח. זה כולל אספקת תיעוד של התאונה, רישומים רפואיים וראיות להוצאות שנגרמו עקב התאונה.

סיכום הבנת תהליך הפיצוי בגין תאונות דרכים בישראל חיונית לקורבנות ולבני משפחותיהם על מנת לקבל את התמיכה הכלכלית הדרושה להם במהלך ההחלמה. על ידי מודעות לגורמים הנשקלים על ידי בית המשפט, התיעוד הנדרש ותפקיד קרנית במקרים בהם מעורבים רישיונות נהיגה פגומים, הקורבנות יכולים לנווט טוב יותר במערכת המשפטית ולדרוש פיצוי הוגן בגין פציעותיהם. במקרה המצער של תאונת דרכים, להיות מעודכן ומוכן יכולים לעשות הבדל משמעותי בהבטחת הפיצוי הדרוש לשיקום ולהתקדמות הלאה.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות