AM:PM או טיב טעם, למי נצביע?

מתוך קמפיין AM:PM

AM:PM ו'טיב טעם' יוצאים בקמפיין שנועד לעודד את ההצבעה וגם לגרום לנו לבחור במותג שלהם. מי עושה את זה טוב יותר?

לראשונה: שער לאשה לא מציג אף אשה

שער לאשה

לרגל יום המאבק באלימות נגד נשים החליטו במערכת לאשה בשיתוף עם משרד הפרסום ענבר מרחב g להקדיש את השער למספר חירום שיכול להציל נשים

נגישות