אביעד גליקמן

אביעד גליקמן

המאבטח בבית המשפט שהפך לכתב משפט נחשב ולאויבו של ראש הממשלה הקודם. כל אנשי כסית: קבלו את אביעד גליקמן

נגישות