בריאות

אושר סופית: תורחב הזכאות להחזר דמי נסיעה באמבולנס

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 67), התשפ"ג-2023 של חברת הכנסת חוה אתי עטייה. 7 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

מוצע להרחיב את הזכאות להחזר דמי נסיעה בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס כך שיינתן החזר מלא, אך לא יותר מתעריף מד"א, בעד הוצאות הסעה כשהמבוטח שהוסע נפטר בטרם אושפז. ההחזר יינתן כנגד קבלה.

כמו-כן, מוצע לקבוע כי מבוטח שמלאו לו 80 שנים והוא זכאי לגמלת סיעוד ברמה 5 או ברמה 6 וזכאי גם לגמלת הבטחת הכנסה, יהיה זכאי בעד הוצאות הנסיעה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס להחזר, כנגד קבלה, של 50% מסכום ההוצאה ששילם, אך לא יותר מ-50% מתעריף מד"א.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מבוטח המפונה לבית חולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס, מקבל החזר כספי מלא של ההוצאה מקופת החולים רק במידה שאושפז.

נוצר מצב אבסורדי שמי שמפונה לבית החולים ונפטר לפני שאושפז, יקבל החזר של 50% מן ההוצאה בלבד.

קשישים סיעודיים נאלצים להתפנות באמבולנס בתדירות גבוהה יותר, לעיתים רק כדי לקבל טיפול רפואי.

הדבר מטיל הוצאה כלכלית כבדה על המבוטחים ועל בני משפחותיהם.

נמצא שהחוק כיום פוגע בזכותם של המבוטחים לקבלת טיפול רפואי מציל חיים ובייחוד מבוטחים משכבות המוחלשות באוכלוסייה, אשר יימנעו מפינוי באמבולנס בשל העלויות הכרוכות בכך.

הצעת חוק זו נועדה להקל את הנטל הכלכלי המוטל על קשישים סיעודיים ועל בני המשפחה של אדם שנפטר".

 

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות