אקטואליה, מדיני, משפטי

אושר בקריאה ראשונה: הרחבת הייצוג ההולם של קבוצות שונות ברשויות ובתאגידים ציבוריים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של קבוצות שונות בתאגידים ציבוריים וברשויות מקומיות, תיקוני חקיקה, התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת משה גפני, יעקב אשר ויצחק פינדרוס. 34 חברי כנסת תמכו מול 20 שהתנגדו והיא תועבר לוועדת הפנים.
כנסת-הדס-פרוש כנסת-הדס-פרוש

מוצע להרחיב את חובת הייצוג ההולם בקרב העובדים בחברות ממשלתיות, בתאגידים שהוקמו בחוק וברשויות מקומיות, ובכלל זה בחברות עירוניות וחברות בת עירוניות, הקיימת לגבי דרוזים ויוצאי אתיופיה ולהחילה גם לגבי בני האוכלוסייה החרדית ובני האוכלוסייה הערבית, לרבות הצ'רקסית, לגבי עולים חדשים ולגבי בני שני המינים. יעד הייצוג ההולם לגבי כל קבוצה יחושב לפי שיעורם של בני הקבוצה באוכלוסייה בגילאי 18 עד 67.

מוצע לחייב את הגופים האמורים למנות ממונה תעסוקה וכן להגיש בכל שנה תכנית המפרטת את התכניות להשגת יעד הייצוג ההולם בשנה הבאה ואת תוצאות הפעולות שננקטו בשנה היוצאת, בתחומי ייעוד משרות, מתן עדיפות לבעלי כישורים זהים, פניה לגורמים העוסקים בשילוב קבוצות אלה בתעסוקה והדרכה בהסרת חסמים בהליכי בחינה, איתור ומיון."

בדברי ההסבר נכתב: "בקרב עובדי הרשויות המקומיות והחברות העירוניות בערים שבהן מתגוררים תושבים הנמנים עם המגזר החרדי, פעמים רבות מספר העובדים הנמנים עם המגזר החרדי נמוך ביחס למספר החרדים המתגוררים באותה רשות.

כך לדוגמה בירושלים, שבה מהווה המגזר החרדי למעלה מ-40% מכלל תושבי העיר היהודים, מספר העובדים בעיריית ירושלים הנמנים עם המגזר החרדי נמוך משמעותית, ומוערך בכ-2% בלבד, בעוד רבים מהם עובדים במשרות זוטרות.

כך גם בחברות הממשלתיות ובתאגידים שהוקמו בחוק, דוגמת בנק ישראל, חברת הדואר, חברת החשמל, חברות נמל אשדוד וחיפה, רכבת ישראל, חברת דירה להשכיר, קופות החולים, תאגידי מים ועוד, בהם אחוז העובדים מבני המגזר החרדי נמוך ביותר, ובחלק מהחברות אין כלל ייצוג לעובדים הנמנים עם המגזר החרדי.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות