כללי

65% מהציבור חשים סכנה בטיחותית כשהם רואים שליח

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הציבור דורש מחברות השליחויות לקחת אחריות גם על השליחים וגם על הכלים שלהם וכמו כן דורש גם ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפקח באופן הדוק גם על אותן חברות שמרוויחות מכך סכומי כסף גדולים"

רוב הציבור (65%), טוענים כי הם חשים סכנה בטיחותית כאשר הם נוהגים או הולכים ברגל ורואים שליח בקרבתם, כך עולה מסקר חדש (מאי 2023) של עמותת אור ירוק שנערך על ידי מכון המחקר "מאגר מוחות".

מהסקר  עולה תמונה מדאיגה אודות אופן נהיגת השליחים והיעדר הציות לחוקי התנועה הבסיסיים. במקביל, הציבור מפנה את האחריות לחברות השליחויות ודורש מהמדינה להגביר את האכיפה והפיקוח על אופן נהיגת השליחים.

אזור חיפה והצפון

95% מהנשאלים בצפון השיבו כי ראו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה שליח בכביש. מעבר לכך, 64% מהנשאלים טענו כי ראו בשנה האחרונה יותר שליחים בכבישים.

מהסקר עולה עוד כי 41% מהמשיבים בצפון טענו שראו תאונה או מקרה של כמעט תאונה עם שליח בשנה האחרונה, כאשר 15% מהמשיבים טענו כי הם או מישהו שהם מכירים נפגע בתאונה עם שליח.

58% מהנשאלים בצפון טענו כי השליחים נוהגים באופן לא בטוח והתבקשו לציין האם ראו בשנה האחרונה שליח מבצע את אחת מעבירות התנועה הבאות:

 • 72% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו שליח משתמש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנה האחרונה.
 • 69% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו שליח נוסע על גבי המדרכה בשנה האחרונה.
 • 44% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו שליח עובר באור אדום בשנה האחרונה.
 • 90% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו שליח משתחל בין כלי רכב בשנה האחרונה.
 • 82% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו שליח מבצע עבירת תנועה בשנה האחרונה.
 • 79% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו שליח נוהג באופן פראי בשנה האחרונה.
 • 85% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו שליח נוהג במהירות מופרזת או כזו שאיננה תואמת בצפון את תנאי הדרך בשנה האחרונה.
 • 84% מהנשאלים בצפון טענו כי ראו עוקף בצורה מסוכנת בשנה האחרונה.

רוב מוחלט מהמשיבים באזור חיפה והצפון סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים ולדאוג לבטיחות הכלים

עוד עולה מהסקר כי רוב מוחלט מהמשיבים (91%) סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים לנהיגה בטוחה. בנוסף, רוב מוחלט מהמשיבים (93%) סבורים גם שחברות השליחויות צריכות להיות אחראיות על בטיחות כלי הרכב של השליחים. בנוסף, רוב גדול מהמשיבים בצפון (76%) גם סבורים שהמדינה צריכה לפקח באופן הדוק יותר על אופן נהיגת השליחים.

אזור השרון

98% מהנשאלים בשרון השיבו כי ראו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה שליח בכביש. מעבר לכך, 67% מהנשאלים טענו כי ראו בשנה האחרונה יותר שליחים בכבישים.

מהסקר עולה עוד כי 67% מהמשיבים בשרון טענו שראו תאונה או מקרה של כמעט תאונה בשנה האחרונה, כאשר 24% מהמשיבים טענו כי הם או מישהו שהם מכירים נפגע בתאונה עם שליח.

77% מהנשאלים בשרון טענו כי השליחים נוהגים באופן לא בטוח והתבקשו לציין האם ראו בשנה האחרונה שליח מבצע את אחת מעבירות התנועה הבאות:

 • 75% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו שליח משתמש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנה האחרונה.
 • 84% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו שליח נוסע על גבי המדרכה בשנה האחרונה.
 • 48% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו שליח עובר באור אדום בשנה האחרונה.
 • 100% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו שליח משתחל בין כלי רכב בשנה האחרונה.
 • 84% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו שליח מבצע עבירת תנועה בשנה האחרונה.
 • 86% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו שליח נוהג באופן פראי בשנה האחרונה.
 • 89% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו שליח נוהג במהירות מופרזת או כזו שאיננה תואמת בשרון את תנאי הדרך בשנה האחרונה.
 • 86% מהנשאלים בשרון טענו כי ראו עוקף בצורה מסוכנת בשנה האחרונה.

  

רוב מוחלט מהמשיבים באזור השרון סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים ולדאוג לבטיחות הכלים

עוד עולה מהסקר כי רוב מוחלט מהמשיבים (96%) סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים לנהיגה בטוחה. בנוסף, רוב מוחלט מהמשיבים (96%) סבורים גם שחברות השליחויות צריכות להיות אחראיות על בטיחות כלי הרכב של השליחים. בנוסף, רוב גדול מהמשיבים (82%) גם סבורים שהמדינה צריכה לפקח באופן הדוק יותר על אופן נהיגת השליחים.

 אזור תל אביב-יפו והמרכז

97% מהנשאלים בתל אביב-יפו ומרכז השיבו כי ראו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה שליח בכביש. מעבר לכך, 59% מהנשאלים טענו כי ראו בשנה האחרונה יותר שליחים בכבישים.

מהסקר עולה עוד כי 64% מהמשיבים במרכז טענו שראו תאונה או מקרה של כמעט תאונה בשנה האחרונה, כאשר 11% מהמשיבים טענו כי הם או מישהו שהם מכירים נפגע בתאונה עם שליח.

72% מהנשאלים במרכז טענו כי השליחים נוהגים באופן לא בטוח והתבקשו לציין האם ראו בשנה האחרונה שליח מבצע את אחת מעבירות התנועה הבאות:

 • 87% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו שליח משתמש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנה האחרונה.
 • 85% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו שליח נוסע על גבי המדרכה בשנה האחרונה.
 • 59% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו שליח עובר באור אדום בשנה האחרונה.
 • 98% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו שליח משתחל בין כלי רכב בשנה האחרונה.
 • 88% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו שליח מבצע עבירת תנועה בשנה האחרונה.
 • 93% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו שליח נוהג באופן פראי בשנה האחרונה.
 • 94% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו שליח נוהג במהירות מופרזת או כזו שאיננה תואמת במרכז את תנאי הדרך בשנה האחרונה.
 • 95% מהנשאלים במרכז טענו כי ראו עוקף בצורה מסוכנת בשנה האחרונה.

 

רוב מוחלט מהמשיבים באזור תל אביב והמרכז סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים ולדאוג לבטיחות הכלים

עוד עולה מהסקר כי רוב מוחלט מהמשיבים (87%) סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים לנהיגה בטוחה. רוב מוחלט מהמשיבים (87%) סבורים גם שחברות השליחויות צריכות להיות אחראיות על בטיחות כלי הרכב של השליחים. בנוסף לכך, רוב גדול מהמשיבים (78%) סבורים שהמדינה צריכה לפקח באופן הדוק יותר על אופן נהיגת השליחים.

 אזור ירושלים והסביבה

91% מהנשאלים באזור ירושלים השיבו כי ראו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה שליח בכביש. מעבר לכך, 64% מהנשאלים טענו כי ראו בשנה האחרונה יותר שליחים בכבישים.

מהסקר עולה עוד כי 38% מהמשיבים באזור ירושלים טענו שראו תאונה או מקרה של כמעט תאונה בשנה האחרונה, כאשר 15% מהמשיבים טענו כי הם או מישהו שהם מכירים נפגע בתאונה עם שליח.

60% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי השליחים נוהגים באופן לא בטוח והתבקשו לציין האם ראו בשנה האחרונה שליח מבצע את אחת מעבירות התנועה הבאות:

 • 75% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו שליח משתמש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנה האחרונה.
 • 69% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו שליח נוסע על גבי המדרכה בשנה האחרונה.
 • 46% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו שליח עובר באור אדום בשנה האחרונה.
 • 94% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו שליח משתחל בין כלי רכב בשנה האחרונה.
 • 88% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו שליח מבצע עבירת תנועה בשנה האחרונה.
 • 90% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו שליח נוהג באופן פראי בשנה האחרונה.
 • 94% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו שליח נוהג במהירות מופרזת או כזו שאיננה תואמת באזור ירושלים את תנאי הדרך בשנה האחרונה.
 • 94% מהנשאלים באזור ירושלים טענו כי ראו עוקף בצורה מסוכנת בשנה האחרונה.

 

רוב מוחלט מהמשיבים באזור ירושלים והסביבה סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים ולדאוג לבטיחות הכלים

עוד עולה מהסקר כי רוב מוחלט מהמשיבים (93%) סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים לנהיגה בטוחה. רוב מוחלט מהמשיבים (94%) סבורים גם שחברות השליחויות צריכות להיות אחראיות על בטיחות כלי הרכב של השליחים. בנוסף, רוב גדול מהמשיבים (83%) סבורים שהמדינה צריכה לפקח באופן הדוק יותר על אופן נהיגת השליחים.

 אזור באר שבע והדרום

95% מהנשאלים באזור הדרום השיבו כי ראו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה שליח בכביש. מעבר לכך, 54% מהנשאלים טענו כי ראו בשנה האחרונה יותר שליחים בכבישים.

מהסקר עולה עוד כי 44% מהמשיבים באזור באר שבע והדרום טענו שראו תאונה או מקרה של כמעט תאונה בשנה האחרונה, כאשר 10% מהמשיבים טענו כי הם או מישהו שהם מכירים נפגע בתאונה עם שליח.

76% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי השליחים נוהגים באופן לא בטוח והתבקשו לציין האם ראו בשנה האחרונה שליח מבצע את אחת מעבירות התנועה הבאות:

 • 76% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו שליח משתמש בטלפון הסלולארי בזמן נהיגה בשנה האחרונה.
 • 78% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו שליח נוסע על גבי המדרכה בשנה האחרונה.
 • 48% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו שליח עובר באור אדום בשנה האחרונה.
 • 97% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו שליח משתחל בין כלי רכב בשנה האחרונה.
 • 88% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו שליח מבצע עבירת תנועה בשנה האחרונה.
 • 90% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו שליח נוהג באופן פראי בשנה האחרונה.
 • 89% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו שליח נוהג במהירות מופרזת או כזו שאיננה תואמת באזור הדרום את תנאי הדרך בשנה האחרונה.
 • 92% מהנשאלים באזור הדרום טענו כי ראו עוקף בצורה מסוכנת בשנה האחרונה.

  

רוב מוחלט מהמשיבים באזור באר שבע והדרום סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים ולדאוג לבטיחות הכלים

עוד עולה מהסקר כי רוב מוחלט מהמשיבים (82%) סבורים שחברות השליחויות צריכות לדאוג להכשרת השליחים לנהיגה בטוחה. רוב מוחלט מהמשיבים (89%) סבורים גם שחברות השליחויות צריכות להיות אחראיות על בטיחות כלי הרכב של השליחים. בנוסף, רוב גדול מהמשיבים (80%) סבורים שהמדינה צריכה לפקח באופן הדוק יותר על אופן נהיגת השליחים.

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "שיטת ההעסקה של השליחים, בה אין למעסיק כל אחריות על בטיחותם ואופן נהיגתם בכביש גורמת להם לבצע עבירות תנועה שמסכנות אותם וגם את שאר משתמשי דרך. הציבור מביע חוסר שביעות רצון מנהיגת השליחים. מעבר לכך, הציבור רואה בהם מטרד אשר פוגע בתחושת הביטחון  האישי. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא יכולים להמשיך לשבת על הגדר כאילו התופעה הנרחבת הזו לא נוגעת להם. הציבור דורש מחברות השליחויות לקחת אחריות גם על השליחים וגם על הכלים שלהם וכמו כן דורש גם ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפקח באופן הדוק גם על אותן חברות שמרוויחות מכך סכומי כסף גדולים. עליהן להחזיר חלק מהרווחים לטובת הבטיחות בדרכים".

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

  נגישות