כללי

"העיתונאים בוואלה הרגישו שהם שכתבו כתבות שיכולות להתאים לקמפיין בחירות"

אילן ישועה חקירה נגדית אילן ישועה מגיע ליום הראשון של החקירה הנגדית

חקירתו הנגדית של אילן ישועה מי שהיה מנכ"ל וואלה בין השנים 2006-2019 החלה היום בבית המשפט המחוזי בירושלים. ישועה נחקר על ידי ז'ק חן הסנגור של שאול אלוביץ', מי שהיה בעל השליטה בוואלה באותה התקופה בה ישועה עבד באתר החדשות.

החקירה החלה בהילוך גבוה מאד, בניסיון של חן להציג "חורים" וסתירות בעדותו של ישועה.  וכך, חן עימת את ישועה עם הדברים שאמר על דוכן העדים רק לפני מספר שבועות לפיהם הוא אינו מקליט אנשים: "אני מבקש להקריא לך מתוך מזכר שקיבלנו בתאריך ה-23 בספטמבר השנה. כותבת החוקרת פולינה גוזמן, בעקבות בדיקה שנעשתה לפלאפון שלך כי בעקבות התערבות של מומחה ההגנה בעקבותיו התביעה מצאה עוד כל מיני שיחות. היא כותבת הקלטה 004 מ15 בדצמבר 15, הקלטה של פגישה עם צדדי ג'. בניגוד למה שאתה העדת, כן הקלטת פגישות עם אנשים".

על כך השיב ישועה: "לא זכור לי שהקלטתי אנשים עם הטלפון שלי בוודאי לא עם שאול ואיריס".

חן המשיך להקשות על ישועה: "על כל פנים, האמירה שאתה לא מקליט פגישות אינה נכונה".

ישועה השיב: "אני ככלל לא עסקתי בהקלטה של אנשים, זה עובדה. בכל התיק הזה אין הקלטה ולא זכור לי שהקלטתי עם הטלפון. יכול להיות שזה קשור לסחיטה שניסו לעשות לאתר של וואלה בתקופה שהאקר חדר למיילים של וואלה".

חן לא הרפה: "למה לא הקלטת את הפגישה עם אלוביץ', אם כבר הקלטת שיחות טלפון? כשאתה יודע להקליט וקל להקליט".

ישועה השיב: "אמרתי שאני לא מקליט אנשים, לא זכרתי שהקלטתי, מסרתי את הטלפון מרצוני לחוקרי המשטרה".

חן: "כשאתה מגיע בפעם הראשונה למשטרה אתה לא מוסר הקלטות, אתה מוסר התכתבויות, כשאתה חוזר הביתה אתה שולח הקלטות אין בין ההקלטות שאתה שולח, זכר להקלטות שהקראתי לך עכשיו

ישועה חזר על הקו שבו הוא נקט מתחילת העדות לפיו הוא לא מקליט שיחות: "היו הקלטות באפליקציה שבה השתמשתי. בטלפון הייתה עוד אפליקציה שבה כנראה הקלטתי, לא זכרתי, חוץ מזה מה בדיוק אני מסתיר, העברתי את הטלפון אחרי יום, לא מחקתי את האפליקציה, אפילו לא מודע, זה מראה לך כמה לא התעסקתי. אתה מציג דרמה כאילו שלחתי הקלטות רק מאפליקציה אחת, עובדה שאחרי יום מסרתי את הטלפון."

בשלב הזה חן נטש את השאלות לגבי ההקלטה ועבר לנושא אחר – העצמאות העיתונאית בוואלה. גם בנושא הזה מטרתו של חן הייתה להראות כי עדותו של ישועה אינה אמינה.

"אני מציג בפניך כתבת תחקיר של העין השביעית מיולי 2013 של אורן פרסיקו", אמר סנגורו של רה"מ, "בעמוד הראשון בפסקה השלישית. נאמר שם כי חלה כרסום בעצמאות העיתונאים מצד ההנהלה מפני החשש של ההנהלה שהעיתונאים עלולים לפגוע באינטרסים המסחריים של הנהלת האתר. מסחריים ללא קשר למשפחת נתניהו, האם זה נכון?",

ישועה השיב: "זה לא מקרה שהכתבה הזו עלתה שמונה חודשים אחרי בחירות 2013 . אתה שואל האם היו התערבויות שלי כמנכ"ל לאינטרסים מסחריים ולא קשורות לתיק הזה, התשובה היא כן".

חן הקשה: "יש קושי להדביק זאת לשאול. הפסקה שהקראתי לך שבה 30 עיתונאים מדברים על התערבות סיקור שעלול לפגוע באינטרסים המסחריים של החברה ללא שום לחץ פוליטי שום דבר שקשור לרה"מ נתניהו."

ישועה לא התבלבל וענה: "העיתונאים בוואלה הרגישו שהם שכתבו כתבות אוהדות לליכוד שיכולות להתאים לקמפיין בחירות, גם זה מסחרי. אין לך אנציקלופדיה מדעית מה זה מסחרי. העיתונאים יודעים דבר אחד, אם זה מסחרי או עיתונאי. אתה שואל אם זה אמת אז זה אמת".

בשלב הזה חן סטה מעט מהקו שבו התחיל, שבו הוא ניסה להראות שיש סתירות בעדותו של ישועה, ועבר לניסיון לקשור את ישועה לביצוע העבירה. "אתה לא מכחיש שהיית מעורב ואפילו הסברת שהכפפת המערכת לצרכים מסחריים", אמר לעד.

"יש קונטקסט מלא שזה נאמר. אתה מקריא רק חלק מהראיון", השיב לו יושעה, "לחברה יש אינטרסים מסחריים ואני לא מתבייש להודות. יש שיקולים כאלה וקיבלתי החלטות כאלה. לפי מה שאני זוכר לא רצתי להכחיש. ואני אומר בראיון שבמאזן שבין שיקול מערכת לשיקול מסחרי השיקול המערכתי העיתונאי מנצח. יתכן שאם אני מתערב בשיקול מערכתי מול מסחרי יתכן שזו טעות, כך אני זוכר שאמרתי".

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות