כלכלה

פופוליזם או מתבקש? רשם העמותות החל לבדוק עמותות לרווחת ניצולי השואה

ניצול שואה ניצול שואה בהפגנה, איך מוציאות העמותות את התרומות וכספי הציבור שהן מקבלות?

תקראו לזה צעד פופוליסטי, תחשבו שזה טיימינג נפלא ומלאכה שהיתה צריכה להיעשות מזמן, אבל 76 שנה לאחר סיומה של מלחמת העולם השנייה, ערב יום השואה, ולצד הקשיים העולים ממשבר נגיף הקורונה, יצאה יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים, במבצע רוחבי מיוחד לבדיקה וביקורת של למעלה מ- 300 עמותות האמונות על רווחת ניצולי שואה, בכל רחבי הארץ.

מבצע  זה הינו כחלק מתפיסת פיקוח רוחבית, שהחלה ברשם העמותות בשנה וחצי האחרונות, המתמקדת בתחום מסוים ומערבת גורמי אכיפה רלוונטיים. במסגרת ההכנות למבצע, מוציא רשם העמותות בימים אלה פניות ליותר מאשר 300 עמותות הרשומות כמי שעוסקות בטיפול בניצולי שואה. אנשי רשם העמותו מבקשים מהעמותות להציג בפניהן הבהרות, מידע ודיווחים בעניין פעילותן.

מדובר בפרויקט ייחודי מסוגו ביחידת רשם העמותות, שחלקו הראשון הושלם בימים האחרונים, ונועד בראש ובראשונה, להבטיח כי כספי הציבור המועברים לעמותות ניצולי השואה (בין אם על ידי תמיכות ובין אם על ידי תרומות), מנוצלים בצורה ראויה ומגשימים את המטרה לשמם הם ניתנו. זאת לטובת שורדי השואה ובמסגרת מחויבותה של מדינת ישראל, על זרועותיה השונות, כלפיהם.

"פעילות הביקורת בכלל העמותות, בהתאם לסמכות הרשם הקבועה בדין, נועדה להבטיח הגשמת התכלית הציבורית בסיוע לניצולי שואה ובסיומה לשפר המענים לניצולי שואה, כמו גם מתן כלים למקבלי ההחלטות, בהתאם לממצאי הדוח שיפורסם לציבור", מסרה עו"ד קארן שוורץ, רשמת העמותות. "תפקידנו לוודא כי עמותות אלה, אשר שמו להן למטרה לסייע לאוכלוסיית ניצולי השואה, מתנהלות בצורה תקינה ומצדיקות את אמון הציבור. מבדיקתנו עלה, כי רשומות  למעלה מ- 300 עמותות המעניקות סיוע לניצולי שואה, בין אם כמטרה חלקית של פעילות העמותה או כמטרה מלאה שלשמה הוקמה העמותה ואנו פועלים לבדיקת ההלימה בין מטרותיהן המוצהרות לבין הסיוע המוענק בפועל לניצולי השואה".

 

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות