כללי

מנדלבליט לעיריית ירושלים: אין לפגוע בזכות המחאה

עובדי עיריית ירושלים מפנים חלקים ממאהל בלפור. ארכיון עובדי עיריית ירושלים מפנים חלקים ממאהל בלפור. ארכיון

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מותח ביקורת על הנהלים שקבעה עיריית ירושלים בנוגע לקיום מחאות ציבוריות ברחבי העיר, וקובע כי חלק מהתנאים בנוהל מהווים פגיעה שאינה מידתית בחופש הביטוי ובזכות המחאה. בהליך שהתקיים בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בעקבות עתירה העוסקת במאהל המחאה שהוקם סמוך למעון ראש הממשלה בבלפור, קבע מנדלבליט כי אומנם שיקולי סדר ציבורי ואינטרס חזות פני העיר הינם שיקולים בעלי משמעות, אך צריך להעניק משקל ראוי גם לחופש המחאה, בייחוד בירושלים, שבה ממוקמים רוב מוסדות השלטון.

"חרף מרכזיותה של העיר ירושלים" נכתב בחוות הדעת, "אימצה העירייה במסגרת הנוהל שורה של הסדרים לא מידתיים… בעיר שמעבר להיותה בירת ישראל, ממוקמים בה רוב מוסדות השלטון ומשכך דווקא בה קיימת חשיבות גדולה להבטיח את מימושה של הזכות להפגין, להתבטא ולמחות". מנדלבליט הדגיש כי "ככלל אין מקום להגביל מחאות בסמוך למוקדי שלטון מעבר להגבלות הקיימות במקומות אחרים ברחבי העיר". עוד הוסיף מנדלבליט ואמר כי יש להעניק "משקל ראוי לחופש המחאה באמצעות יצירת הסדרים מאזנים שיאפשרו גם מאהל מחאה רציף לפרקי זמן שייקבעו".

הנהלים של העירייה כוללים הגבלות שונות – הגבלה מחמירה של מחאות בסמוך למוקדי השלטון ביחס למקומות אחרים ברחבי העיר, קביעה קטגורית שאינה מאפשרת מחאה רציפה במרבית רחבי העיר, הבחנה בין הצבת אוהל מחאה לבין סככת מחאה, והטלת מגבלות הזמנים (בהיתר הכללי ובהיתרים הפרטניים).

הפגנה בבלפור | צילום: מאיה שדה
הפגנה בבלפור | צילום: מאיה שדה

בחוות הדעת מתח מנדלבליט ביקורת גם על העובדה שכבר בשנת 2017 הגיש עמדה מפורטת שבה נטענו אותן טענות כלפי נהלי העירייה, אך הנוהל לא תוקן והכשלים המהותיים בו נשארו כשהיו. לטענתו, חרף שיח עם הייעוץ המשפטי של העירייה, הנוהל הקיים לא תוקן.

מנדלבליט חזר על עיקרי טענותיו בהליך הקודם, כמו גם על עיקרי חוות דעת שהוגשה בשנת 2012 על ידי היועץ המשפטי דאז יהודה ויינשטיין, בהליך שנגע למדיניות עיריית תל אביב בעניין הקמת אוהלי מחאה, והדגים כיצד הם משליכים על המחאות הנוכחיות בירושלים.

לגבי המחאה בבלפור קבע היועץ כי במקום המניעה המוחלטת על קיומה של מחאה רציפה, באמצעות אוהל או סככה, יש לבחון אפשרות למחאה הכוללת לינה, במידת הצורך תחת סייגים – כמו הגבלת זמן וקביעת הוראות שימנעו מפגע תנועתי או תברואתי. ובכך לאזן בין הזכויות של תושבי האזור ואינטרסים ציבוריים אחרים.

תגובת עיריית ירושלים לדברים תפורסם כשתתקבל.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות