משפטי

אחרי 7.5 שנים: זכות השביתה חזרה לידי עובדי נמל אשדוד

נמל אשדוד נמל אשדוד

בית הדין הארצי לעבודה דחה סופית את הניסיון לפגוע בזכות השביתה של עובדי נמל אשדוד וקבע כי לעובדים יהיה מותר לשבות. כעת מאמינים בוועד העובדים של הנמל כי יש סיכוי גבוה יותר שיסתיים המו"מ ביניהם לבין ההנהלה, על רקע פתיחת הנמל לתחרות.

כזכור, לפני חודש הסיר בית הדין לעבודה את צו המניעה מלפני שבע וחצי שנים שאסר על עובדי נמל אשדוד לשבות. הנהלת נמל אשדוד לא ויתרה והגישה בקשה נוספת להוצאת צו מניעה נגד שביתה, אולם כאמור בית הדין דחה את הבקשה ובכך פתח את הדרך שתאפשר הפעלת לחץ ארגוני, במטרה לסיים את הסכם הרפורמה בנמל.

הסתדרות היא זו שביקשה להסיר את צו המניעה שאסר על עובדי נמל אשדוד לנקוט אמצעים ארגוניים. צו המניעה עמד בתוקפו מאז יולי 2013 ותוקפו הוארך מעת לעת, חרף בקשות חוזרות של ההסתדרות לבטלו. בית הדין קבע אז, כי הצו יפקע בסוף השנה הנוכחית, עד אז יוסיפו הצדדים לנהל משא ומתן. עוד נקבע כי נקיטת צעדים ארגוניים טעונה התראה בת 5 ימי עסקים.

בהחלטת בית הדין הקודמת נקבע כי יש לקבל את בקשת ההסתדרות משני טעמים מצטברים. "האחד, שינוי באופיו העיקרי של הסכסוך – לסכסוך כלכלי טהור. השני – שינוי מהותי בלוח הזמנים, שעה שפתיחת נמל הדרום נמצאת מעבר לסיבוב", נכתב.

עם זאת הובהר בהחלטה כי "אין משמעות הדבר שעם פקיעת צו המניעה מוסרות כל המגבלות", אלא חלות המגבלות ה"רגילות" של לגיטימיות עילות השביתה, מיצוי המשא ומתן בתום לב, מידתיות וכיו"ב, וכי "רשמנו לפנינו את הודעת ההסתדרות לגבי ההגבלות שהיא נכונה ליטול על עצמה, זאת מבלי שנביע עמדה בשאלה אם הגבלות אלה יש בהן כדי למצות".

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות