על סדר היום

קובלנץ לעומר: "הינך משליט בתאגיד שלטון אימה ופחד"

אלדד קובלנץ - צלם: רונן אקרמן אלדד קובלנץ – צלם: רונן אקרמן

הבוקר שלח מנכ"ל התאגיד, אלדד קובלנץ, מכתב אל יו"ר מועצת התאגיד, גיל עומר, באמצעות עורכת הדין אילה הורוביץ מכתב התוקף את התנהלותו של עומר בחודשים האחרונים, וזאת על רקע מסקנות ועדת פרוקצ'יה.

"אין זה דבר של מה בכך שמנכ"ל תאגיד ציבורי נדרש לפנות באמצעות בא כח אל יו"ר המועצה ודומה כי די בכך על מנת להבהיר עד כמה חמורים הדברים. ואולם מחויבותו של מר קובלנץ הינה בראש ובראשונה לתאגיד, על עובדיו
ולמטרות וליעדם לשמם הוקם, כתאגיד ציבורי, על כל המשתמע מכך. מחויבות עמוקה זו לא הותירה בידי מר קובלנץ ברירה אלא לפנות אליך במכתב זה", נכתב.

"מזה למעלה משנה שהינך משליט בתאגיד שלטון אימה ופחד. כל המעז להפנות את שימת ליבך לכך שאתה מרסק את התאגיד, סופג ממך השפלות ואיומים. התנהלותך זו מופנית לכל קשת בעלי התפקידים בתאגיד, החל בעובדים, עבור דרך חברי הנהלה ועד לחברי מועצה".

במכתב נטען כי מה שעומד לנגד עיניו של עומר הוא הדחתו של קובלנץ מתפקידו: "המתרחש ונעשה על ידך בתאגיד, במהלך החודש האחרון, ממועד פרסום דו"ח ועדת הבדיקה בראשותה של כב' הש' (בדימוס) אילה פורקצ'ה (להלן – הועדה), גדשו את הסאה. במהלך החודש האחרון, דומה כי כל שעומד לנגד עיניך הוא מטרה אחת ויחידה, לדחוק את רגליו של מר קובלנץ אל מחוץ לתאגיד, ובדרך להגשמת מטרתך זו – כל האמצעים כשרים ובכלל זה רמיסת כללי מנהל תקין, פגיעה בעובדי התאגיד בכסות של דאגה לשלומם, פגיעה חמורה וקשה בשמו הטוב של מר קובלנץ העולה כדי הוצאת דיבתו ממש ועוד".

"כאחוז תזזית, אתה עסוק מזה כחודש ימים בהגשמת מטרה זו ששמת לעצמך – סילוקו של מר קובלנץ מהתפקיד. אתה פועל בלהיטות רבה, בכל דרך אפשרית בניסיון לקדם מטרה זו. בין אם מדובר בהוצאת אין ספור פרסומים מכפישים וכוזבים בתקשורת, בין אם בהוצאת הודעות לכלל עובדי התאגיד בהן הינך מטיל רפש במר קובלנץ מול כפיפיו, בין אם באמירות בוטות וחמורות כלפי מר קובלנץ מעל כל במה אפשרית".

מסקנות הועדה העמידו בפני המנכ"ל שורה של צעדים אותם יש לבצע על מנת להסדיר מנהל תקין. "מצופה היה כי תפעל יחד עם מר קובלנץ להגדרת לוחות זמנים לטיפול בנושאים אלו תוך תיעדופם והגדרתם. ואולם המלצות אלו של הועדה מנוצלות על ידך לא לצורך שיפור וקידום התאגיד, אלא כדי לייצר מכשולים בלתי עבירים בפני מר קובלנץ. כך, הנך מציב למר קובלנץ לוחות זמנים בלתי סבירים בעליל, שלא לומר תלושים מהמציאות, לביצוע המטלות, תוך שהינך דורש ביצוען במקביל. מידי יום נשלחים מיילים מטעמך אל מר קובלנץ עם עוד ועוד מטלות ולוחות זמנים בלתי סבירים, והכל במטרה להתישו ולהכשילו על מנת שלא יוכל לעמוד בנדרש".

יש לציין כי רק לאחרונה מינה קובלנץ את ד"ר גילי תמיר לאחראית מניעת הטרדות מיניות וממונה על מעמד האישה, כמו גם הממונה על טיפול בהתעמרות בעבודה בתאגיד, וזאת בהתאם לדרישות הועדה.

התנכלות בלשכה המשפטית

ברקע המכתב שנשלח הבוקר, הינו התכנסות מועצת התאגיד האמורה לדון בין היתר על ההתנכלות בלשכה המשפטית. בתחקיר שפורסם ב"הארץ" תוארה היועצת המשפטית של התאגיד, עו"ד אסי קליין, כמי שמתעמרת בעובדיה.

"הערות בעלות אופי מיני ומטריד" מצד קליין, אשר עסקו בחזה שלה וגרמו לה מבוכה גדולה. "אמירות כמו כמה הוא גדול, כמה הכל יושב עליי יפה, איזה חזה מפואר". במקרים אחרים, כך במכתב, שלחה קליין לעובדת תמונות שלה בבגד ים וביקשה ממנה להגיד מה דעתה על גופה. על פי המכתב, קליין נהגה להשמיץ "בלי סוף" את שאר העובדים, "זה טיפש, זאת עצלנית, זאת זכתה במשרה בגלל יחסים מקורבים", והשרתה אווירה רעילה. "הרגשתי רוב הזמן פחד, שעד היום לא מניח לי. ההתפרצויות שלה והתקפי הזעם, ההשפלות, הביטויים המיניים, הדרישה שאשתף פעולה עם הביקורת שלה על כולם", נכתב בתחקיר.

במכתב שנשלח אתמול בלילה על ידי ארגון העיתונאים, ארגון עובדי התקשורת וועד עובדי התאגיד באמצעות עורכי הדין אמיר בשה וגלעד זבידה, דורשים העובדים כי המועצה תחליט על סיום העסקתה של היועצת המשפטית או העברתה לתפקיד בו אינה צריכה לנהל עובדים.

"המציאות היום בלשכה המשפטית היא שהתאגיד אינו מבצע את המוטל עליו ואינו שומר על העובדים שנפגעו – ועדיין נפגעים – מפני הסביבה המתעמרת והרעילה שנוצרה במחלקה המשפטית תחת ניהולה של היועצת המשפטית", נכתב. "יש מספר עובדים בלשכה המשפטית שיצרו עם נציגות העובדים קשר והביעו חשש וחרדות כי מכך שהמועצה עלולה למסמס את האירוע ובתוך כך לקבל החלטה שמשמעותה הותרת היועצת המשפטית בתפקידה".

הצורך בשמירה על סביבת עבודה חפה מהתעמרות, אל מול היכולת לפטר נושא משרה בעל מעמד בכיר, תלוי אפוא בהחלטת המועצה. לפני מספר חודשים קבעה המועצה כי לא ניתן יהיה לזמן לשימוע כל בעל נושא מישרה בכירה ללא אישור המועצה. נכון לרגע זה, ידיו של קובלנץ כבולות ותלויות בהחלטת המועצה.

עומר דוחה את הנכתב

"מדובר במסמך חסר כל יסוד וזיקה למציאות", כתב עומר בתשובה לקובלנץ. "טענת העניינית היחידה במכתב היא, כי לוחות הזמנים שנמסרו לך לאחרונה להכנת מסמכים נדרשים שונים, קצרים מדי. לא ברור לי מדוע מסרת לעורכת הדין שכתבה את המכתב, תיאור עובדתי כאילו מדובר בהחלטות אישיות שלי, שעה שידוע לך היטב כי לוחות הזמנים האמורים נדונו ונשקלו על ידי המועצה ונקבעו בהחלטתה. על כל פנים, לאחר שפנית וביקשת להאריך מועדים כאמור, נענית בחיוב, וזאת למרות שאיש אינו חולק על כך, כי מדובר בפעולות שיש לגבש וליישם בכל ההקדם האפשרי".

עוד הוסיף כי: "ניסיונך להציג דברים כאילו מדובר בהחלטות שלי, חסר יסוד ונועד על מנת לעקוף את הקושי המובנה שלפיו, ברור לכל כי לא ניתן לקבל טענה שלפיה לכלל חברי המועצה יש ענין אישי נגדך. על כל פנים, אבהיר שוב כי אין לי, ולא היה לי, כל מאבק אישי נגדך, וכל פעולתי היא למען התאגיד, עובדיו ומנהליו".

באשר לתזמון שבחר קובלנץ בשליחת המכתב, מגיב עומר כי: "עיתוי משלוח מכתבך אינו מקרי, כמה שעות לפני ישיבת מועצה שבה עתידה לעלות לדיון, בין היתר, כוונתך להזמין את היועצת המשפטית של התאגיד לשימוע לפני פיטורין, שעה שכידוע לך, בחומר שהועבר לחברי המועצה לקראת הדיון נכללו מכתבים שנשלחו אליך מטעם היועצת המשפטית, בהם מובאות התבטאויות שלך אליה, בשורת מקרים, שהינן, בלי ספק, התבטאויות מיניות בוטות ופסולות, וכן ניסיונות חוזרים ונשנים מצידך לפגוע במעמד שומרי הסף. יובהר, כי הטענות המועלות כלפי היועצת המשפטית הינן קשות והן זוכות למלוא כובד הראש הראוי מצד המועצה. זאת ועוד, אם הטחת האשמות חסרות שחר, היא האופן בו אתה מנסה להתמודד עם המשבר בתאגיד, הרי שאני קורא לך להתעשת ולמלא את הנחיות המועצה גם באשר לנקודה זו. המועצה, ואני כיו"ר המועצה, נקיים דיון ענייני בכל נושא העומד לדיון, ונמלא את התפקיד שהוטל עלינו ולא ניכנע לניסיונות הפחדה כאלה ואחרים".

מסקנות מועצת התאגיד: על המנכ”ל לתקן את המשבר

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות