מדיה, על סדר היום

תוצאות הבדיקה נגד דליה דורנר: פעלה בניגוד עניינים

השופטת בדימוס דליה דורנר (צילום: פלאש 90) הדוח בעניינה לא נידון. השופטת בדימוס דליה דורנר (צילום: פלאש 90)

ועדת הביקורת של מועצת העיתונות הגישה היום (שלישי) דו"ח חריף המאשים את נשיאת המועצה לשעבר, השופטת בדימוס דליה דורנר, בניגוד עניינים על רקע פעילותה להקמת "המכון הישראלי לעיתונות ותקשורת על שם חצקל צבי קלצל". בנוסף, מתחה הוועדה ביקורת על התנהלותה של השופטת דורנר בתגובת לטיוטת דו"ח הביקורת שהועברה אליה, כולל דרישתה שהוועדה תיפסל. בוועדת הביקורת חברות העיתונאיות הוותיקות ענת סרגוסטי, שעובדת כיום בארגון העיתונאים, ואילאיל שחר, סגנית מנהל חטיבת החדשות בתאגיד כאן.

הוועדה התבקשה לדון בשאלת ניגוד העניינים בפנייה שהעבירו חמישה חברים בנשיאות המועצה בדצמבר אשתקד, בעקבות הודעת הנשיאה לשעבר על הקמת מכון העיתונות. לטענת הפונים – פרופ' עמית שכטר, ד"ר עמית גורביץ, עו"ד יובל יועז, משה רונן ויאיר טרצ'יצקי – קיים חשש לניגוד עניינים בעבודתה של דורנר במקביל כנשיאת המועצה. מנכ"ל המועצה מרדכי רוזנבלום, שהיה מעורב בהקמת המכון, הלך לפני מספר חודשים לעולמו ולכן לא נבדק על ידה.

מוטי רוזנבלום | צילום: ויקיפדיה, CC BY-SA 4.0
לא נבדק על ידי הוועדה. מוטי רוזנבלום (צילום: ויקיפדיה, CC BY-SA 4.0)

מסקנות ועדת הביקורת ביחס לשופטת דורנר אינן משתמעות לשתי פנים. בדו"ח מהיום נכתב: "מטרות המכון כפי שנוסחו במסמכי היסוד שלו חופפות באופן רחב למטרות המועצה. פעילות הנשיאה להקמת המכון תוך כדי כהונתה כנשיאת מועצת העיתונות העמידה אותה במצב של ניגוד עניינים בין תפקידה במועצת העיתונות לבין פעילותה להקמת המכון, זאת בעיקר בשל האופן שבו תכננה הנשיאה לממן את פעילות המכון".

לטענת הוועדה, "ניגוד העניינים נולד קונקרטית כאשר עלתה האפשרות המעשית להקמת המכון לעיתונות… היה על הנשיאה לתת גילוי נאות בפני המועצה מיד עם היוולד הכוונה לפעול להקמת המכון כאמור ולכל המאוחר בחודש אוקטובר 2020. הנשיאה לא פעלה כך ורק ב-14/12/2020, כאשר הפעילות להקמת המכון כבר הייתה בשלב מעשי מתקדם, מסרה למועצה מידע על כך. יתרה מזו, גם המידע שהנשיאה מסרה למועצה באותו מועד היה חלקי ומטעה".

המכון המדובר הוקם בכספי ירושה שהועברו למועצה על ידי אזרחית ישראלית שביקשה בכספי ירושתה להקים קרן על שם אביה, חצקל צבי קלצל, שתחלק מדי שנה שני פרסים לעיתונאים עבור כתבות או מאמרים בעיתונות הישראלית, פרס אחד לעבודה בתחום הפוליטי ופרס אחד לעבודה בתחום שאינו פוליטי. בצוואה נכתב במפורש שאם אחת משתי נשים שציינה המנוחה כנאמנות אפשריות לקרן לא תרצה בכך, יש לפנות לראש מועצת העיתונות בישראל שימנה נאמנים במקומן.

בצוואה לא נכתב שמה המפורש של דורנר כנשיאת המועצה אלא צויין התפקיד בלבד, וחברות ועדת הביקורת הדגישו שזה כדי להבהיר שמדובר היה בהתייחסות לנושא המשרה ולא לאדם מסוים.

ענת סרגוסטי | צילום: שם ברדוגו
נגועה בעצמה בניגוד עניינים? ענת סרגוסטי (צילום: שם ברדוגו)

לאחר העברת טיוטת דו"ח ועדת הביקורת לשופטת דורנר היא השיבה בבקשה לפסול את חברת הוועדה ענת סרגוסטי, "בשל ניגוד עניינים ומשוא פנים חמורים מבדיקת נושאים הנוגעים להקמת המכון הישראלי לעיתונות ולהעביר את הטיפול בעניין להרכב חדש של ועדת הביקורת של מועצת העיתונות".

בין היתר, טענה השופטת דורנר כי פגישתה של סרגוסטי מתוקף תפקידה בארגון העיתונאים עם שופט העליון הפורש חנן מלצר, המועמד לנשיאות המועצה, ודרישתה כתנאי לתמיכת הארגון במועמדותו שבחירת הנשיא תידחה עד פרסום הדוח הסופי, כמו גם עמידתה על כך שהדוח יכלול ממצאים אישיים, היא ניגוד עניינים חמור. בנוסף, נטען כי ועדת הביקורת עשתה שימוש סלקטיבי בחומרים שהועמדו לרשותה.

עוד ציינה השופטת דורנר בתגובה לטיוטת הדוח, כי ארגון העיתונאים וחברי נשיאות מועצת העיתונות מטעמו עוסקים גם הם בתחומים שהמועצה פועלת למענם, ושסרגוסטי עצמה אף דאגה לגיוס תרומה מעיזבון לצורך חלוקת פרס לעיתונאים מטעם הארגון. לדבריה אין בכך כל פסול, וכי מועצת העיתונות מעולם לא שאפה להיות מונופול על קידום הערכים של חופש העיתונות והאתיקה המקצועית, עם זאת, לטענתה, פעילותה של סרגוסטי בארגון העיתונאים אינה מתיישבת עם גישה הפוכה שהיא נוקטת כחברת ועדת הביקורת.

ניסיון תיווך ופשרה בין סרגוסטי ודורנר מטעם מו"ל הארץ עמוס שוקן לא צלחו, לאחר שלטענת דורנר חברות הוועדה חזרו בהן מהבנות שהגיעו אליהן עמו ושהיו מקובלות גם עליה.

מו"ל הארץ עמוס שוקן (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90)
בתפקיד המתווך. מו"ל הארץ עמוס שוקן (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90)

סרגוסטי ושחר דחו את הפנייה ופירטו בהרחבה את תגובתן לטענותיה של השופטת. בסיכום, ציינו השתיים בדו"ח הסופי כי "התנהלותנו כחברות ועדת הביקורת בכלל, ובמהלך הביקורת הנוכחית בפרט, הייתה והינה הוגנת ועניינית, נקייה מניגוד עניינים וממשוא פנים, ונעשתה תוך זהירות, מקצועיות, וללא כל זיקה להשתייכות הארגונית של חברות הוועדה. טענותיה חסרות הבסיס של הנשיאה, כאילו הדברים לא היו כך, אין להן שחר וטוב היה להן אילולא הועלו".

על רקע פרישתה של השופטת דורנר מנשיאות המועצה בסמוך לתחילת הפעילות של ועדת הביקורת לא קיבלה הוועדה המלצות אישיות נגדה. במבט צופה פני עתיד, הוחלט להמליץ על גיבוש נוהל למניעת ניגודי עניינים של נושאי תפקידים במועצה, כולל הקביעה שנושא משרד ביצועית במועצה לא יוכל לכהן במקביל במשרה ביצועית שעלולה להעמיד אותו בניגוד עניינים.

בסביבתה של דורנר ביקרו את ההחלטה לפרסם את הדו"ח לפני שהמועצה דנה בבקשתה לפסול את ועדת הביקורת או בטענת הוועדה שבקשת הפסילה "מבוססת על טענות שקריות". בכל מקרה, ביום שני הקרוב תתקיים ישיבה של מליאת המוצה, ואף שהדוח לא נמצא כרגע על סדר יומה, ברור כי הוא יקבל מקום מרכזי בדיון.

בשמה של השופטת בדימוס דליה דורנר נמסר לאתר "כסית": "השופטת דורנר דוחה בתוקף את הטענות המופרכות הנובעות משיקולים זרים. לפני כשבועיים היא פנתה למליאת מועצת העיתונות וביקשה לפסול את חברת הוועדה ענת סרגוסטי לאחר שהסתבר שסרגוסטי, עובדת ארגון העיתונאים, בפגישה עם השופט חנן מלצר המועמד לתפקיד נשיא המועצה, כרכה בין תמיכת הארגון במועמדותו לבין דו"ח ועדת הביקורת. עוד לפני שהמליאה הספיקה לדון בבקשה, פורסם הדו"ח שבו טענה סרגוסטי כי בידיה הסמכות הבלעדית לדון בבקשה לפסול את עצמה, ודחתה את הבקשה מנימוקים תמוהים. באותו מסמך עצמו חזרה הוועדה על הטענות המופרכות, שדורנר לא מסרה להן תשובה מפורטת משום שהמתינה למענה לבקשת הפסילה. השופטת דורנר מצפה לכך שמליאת מועצת העיתונות תפסול את סרגוסטי וממילא תדחה את טענותיה".

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות