מדיה, על סדר היום

אז מה אם זו הרווארד

אביב אלוש, "שעת נעילה" (צילום: ורד אדיר) את זה הם בטח יבקשו. "שעת נעילה" (צילום: ורד אדיר)

תאגיד השידור הציבורי כאן הקפיא את העברת תכניו לארכיון היהודי באוניברסיטת הרווארד עד להסדרת הפצת התכנים עם מפיקיהם, ועד אז יעביר לארכיון רק תכני חדשות.

בסוף אוגוסט הודיע המפיק הראשי של "כאן" קובי נוסבאום לראשי איגוד המפיקים כי אוניברסיטת הרווארד ביקשה לקבל חלק מתכני התאגיד, לצורך הנגשתם במחלקת היודאיקה של האוניברסיטה. להרווארד כבר יש ארכיון ענף של תכני התאגיד שמורכב כעת בעיקר מתכני אודיו – לפי האתר ארכיון היודאיקה, יש בו למעלה מ-2,000 שעות של הקלטות קול ישראל – בהמשך להסכם הדיגיטציה והשימור שנחתם עם האוניברסיטה כבר ב-2008.

במכתבו כתב נוסבאום: "מטרת התכנים הינה לסייע לחקור וללמוד על ישראל. בתוך כך, התכנים יהיו זמינים באתר האינטראנט הפנימי של האוניברסיטה לשימוש מחקרי בלבד. נציין כי אוניברסיטת הרווארד התחייבה בפנינו כי לא ייעשה כל שימוש אחר בתכנים, ובתוך כך, התוכן לא יועתק או יפורסם ולא יועבר לצדדים שלישיים". תכני קול ישראל שכבר מוצעים בארכיון זמינים לסטודנטים וסגל האוניברסיטה בלבד.

"שומרי הסף" (צילום מסך מיוטיוב)
גם בחו"ל? לא בטוח. "שומרי הסף" (צילום מסך מיוטיוב)

איגוד המפיקים: "המפיקים הם בעלי הזכויות הבלעדיות להפצתם מחוץ לארץ"

בתגובה להודעתו של נוסבאום הודיע מנכ"ל איגוד המפיקים, "עוד" צביקה גוטליב, כי "להבנתנו מדובר בצעד לא חוקי ולא ראוי מצד תאגיד 'כאן', אשר אינו מקובל על מי מהמפיקים. המפיקים, כידוע, הינם בעלי זכויות ביצירה וכן בעלי הזכות הבלעדית להפצתם מחוץ לארץ ונבקשכם לעצור זאת מיד". בהמשך כתב ש"ניכר כי העברת כלל התכנים לאוניברסיטת הרווארד הינה הפרה של החוק, התקנות וכן הפרה של הסכמים חתומים".

עוד נכתב בתשובת איגוד המפיקים כי "בהסכם בין התאגיד למפיק נכתב כך: 'אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של התאגיד להעמיד לרשות הציבור את שידוריו…' מהו אותו 'ציבור' אשר מעמידים לרשותו את תכני התאגיד? נראה כי 'הציבור' הינו אזרחי ישראל, אשר מממנים בכספי המיסים שלהם את פעילות תאגיד השידור הציבורי של מדינת ישראל. וכי אין זה סביר לפרש כי המחוקק הישראלי ביקש 'להעמיד לרשות הציבור' באמצעות משאבי הציבור הישראלי את תכניו לאזרחי העולם כולו".

בכאן הדגישו כי החוק מאפשר להם העברה של החומרים למוסדות אקדמיים לצרכי מחקר, אולם בשל העמימות בהגדרה שלא מתייחסת במפורש למוסדות בארץ או בחו"ל וכן על מנת להסדיר את נושא הזכויות מול המפיקים, הוחלט בשלב זה להעביר אך ורק תכני חדשות. בכל מקרה, התכנים מועברים ללא תמורה פרט לעלויות טכניות, ובארכיון הרווארד הם יוצעו כמו פריטי ספריה – לתלמידי וסגל המוסד בלבד, וללא תשלום נוסף.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות