על סדר היום

אחרי שבע שנים: השלמת תקנות המשמעת לעובדי התאגיד

משרדי תאגיד השידור "כאן" בתל אביב (צילום: מערכת כסית) השלמת תקנות אחרי שבע שנים. תאגיד "כאן" (צילום: מערכת כסית)

שינויים בסמכויות אכיפת המשמעת של עובדי התאגיד: טיוטת תקנות משמעת שהופצה היום (שני) מטעם שר התקשורת מציעה להעביר את סמכויות השר הממונה לענייני משמעת ליושב ראש מועצת התאגיד, כדי לשמור על עצמאותו מבחינת משמעת. יחד עם זאת, הכללים עצמם הם כללי תקנון שירות המדינה (תקשי"ר) והם לא עתידים להשתנות, אלא רק אופן אכיפתם ובעלי הסמכויות לכך.

התקנות המוצעות היום הם השלמה לחוק תאגיד השידור הציבורי מ-2014, שקבע כי דין עובדי התאגיד כדין עובדי מדינה לעניין חוק שירות המדינה, והוסיף "בשינויים שיקבע שר התקשורת בהסכמת שר המשפטים". עד כה, לא נקבעו שינויים אלה ולמעשה התאגיד פעל בוואקום אכיפתי בנושאי משמעת. למנהליו הייתה הזכות והאפשרות להעניש ואף להדיח עובדים משיקולים מקצועיים אך לא להפעיל סנקציה משמעתית.

על פי התקנות המוצעות היום, "בית הדין למשמעת שתפקידו לשפוט על עבירות משמעת של עובדי מדינה, יוסמך לשפוט גם על עבירות משמעת של עובדי התאגיד. עוד מוצע להתאים את בעלי התפקידים המנויים בחוק המשמעת, לבעלי התפקידים הפועלים בתאגיד, ולהעביר את סמכויות השר הממונה לפי חוק המשמעת ליושב ראש מועצת התאגיד. זאת על מנת לשמור על עצמאות התאגיד".

בנוסף נכתב בהסבר לתקנות המוצעות כי "מאחר שישנם היבטים ייחודיים לעבודה המקצועית של עובדי התאגיד, מוצע להוסיף הוראות שעניינן בשמירה על חיסיון עיתונאי, וכללי אתיקה לשידור הציבורי".

להערכת גורמים בתקשורת, הטריגר לפרסום התקנות היום הוא פרסום ידיעה ב-TheMarker לפיה הליכים משמעתיים מתעכבים זמן רב בגלל הוואקום האכיפתי לענייני משמעת, שקושר את ידי התאגיד מחד ומאידך מכפיף אותו לנציבות שירות המדינה הסובלת ממחסור בכח אדם ומאי בהירות משפטית באשר לסמכותה. במקביל, לאחרונה פורסם ב"הארץ" תחקיר מקיף על יחסי העבודה ב"כאן" שבהינתן סמכויות משמעתיות מול העובדים בכלל והבכירים בפרט, ייתכן שהטיפול בהם היה יעיל יותר. עם זאת, יש המדגישים כי מדובר בתהליך שמתנהל כבר כמה שנים ושסמיכות פרסום התקנות לפרסומים העיתונאיים האחרונים היא מקרית בלבד.

יו"ר מועצת תאגיד "כאן" גיל עומר (צילום: רפי דלויה)
יקבל את סמכויות השר לענייני משמעת. יו"ר מועצת תאגיד "כאן" גיל עומר (צילום: רפי דלויה)

חלק מההתאמות המוצעות היום בתקנות המשמעת נובעות מייחודיות העבודה בתאגיד. כך לדוגמה, הורדה בדרגה או בהקפאתה. לפי ההצעה מהיום, "אמצעי משמעת זה אינו מתאים לעובדי התאגיד שכן המשרות בתאגיד אינן תואמות את מפתח הדרגות בשירות המדינה, אלא כל משרה משויכת לטווח שכר שכולל שכר מינימום ושכר מקסימום לאותה משרה… מוצע להתאים את המונחים בפסקה ולקבוע כי במקום הורדה בדרגה או הקפאתה, ייקרא הסעיף כך שניתן יהיה להוריד את טווח השכר או להקפיא את קידום השכר של העובד לתקופה שבית הדין יקבע".

לעניין חשיבות השמירה על החיסיון העיתונאי, בתקנות המוצעות מהיום הוסבר כי "מכיוון שחלק ניכר מעובדי התאגיד הם עיתונאים הנדרשים לשמור על חיסיון עיתונאי, מוצע להעניק לבית הדין למשמעת סמכות לקיים דיון בדלתיים סגורות אם לדעתו הדבר דרוש לשם הגנה על החיסיון העיתונאי. עוד מוצע להעניק סמכות כאמור אם לדעת בית הדין הדבר דרוש לשם הגנה על פעולתו התקינה של התאגיד".

בנוסף, מאחר שבין היתר אמונה מועצת התאגיד על קביעת הקוד האתי לפעילותו, מציעות התקנות ש"לא ייעשה שימוש בהליכים משמעתיים בגין הפרה של כללי האתיקה האמורים, למעט במקרים בהם התנהגותו של עובד התאגיד עולה לכדי עבירת משמעת".

טיוטת התקנות פתוחה לעיון והערות הציבור עד 20 בספטמבר, ולאחר מכן תועבר לחתימות שר המשפטים ושר התקשורת.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות