מדיה

רשת וקשת נגד כללי חלוקת כספי הביד

אבי בן-טל ואבי ניר חזית אחידה. מנכ"ל רשת 13 אבי בן-טל ומנכ"ל קשת 12 אבי ניר (צילומים: ינאי יחיאל, ג'ף קרביץ)

רשת וקשת דורשות מהרשות השנייה לנסח מחדש את הכללים לחלוקת כספי הביד שהוחזקו במשרד האוצר בשנים האחרונות ואמורים לחזור אליהן לטובת השקעה בהפקות מקור. במכתב משותף שהוציאו היום (יום א') מפעילות ערוצים 12 ו-13 באמצעות עורך הדין אלעד כהן ממשרד קריספין רובינשטיין בלכר, טוענות החברות כי נוסח טיוטת הכללים שפורסם לפני 10 ימים על ידי הרשות "אינו נותן מענה לצורך החיוני והדחוף בהעברת הכספים המופקדים באופן מיידי לגופים הזכאים".

אחת ההחלטות האחרונות של שר האוצר לשעבר ישראל כ"ץ טרם סיום תפקידו, הייתה בסוגיית כספי הביד. כ"ץ קבע כי כספים אלו ששילמו רשת וקשת במסגרת המכרזים לזיכיון לשידורים מסחריים בערוץ 2 יוחזרו להן מאחר שעתה הן משדרות ברישיון. בהחלטה בעייתית של השר, הוחלט שבסכום המדובר – כ-36 מיליון שקלים – תתחלקנה גם HOT ו-yes, אף שמדובר בכספים שיצאו מרשת וקשת. גורמים בערוצים המסחריים טענו כי חרף הבעייתיות שבהעברת כספם לחברות הכבלים והלווין, הובן שהמשך המאבק על החזרת הכסף עלול לסכן אפילו את הסכום שכן אושר להם, והוחלט להסתפק בציפור אחת ביד משתיים על העץ.

טיוטת הכללים שפורסמה על ידי הרשות הציבה קריטריונים נוקשים לקבלת הכסף לטובת השקעה בהפקות מקור, זאת על אף שמדובר בכסף שיצא כבר מכיס הערוצים המסחריים ואמור לחזור אליהם חזרה, כלומר לא מדובר במענק שנותנת הרשות ועל פניו הוא לא אמור להיות כרוך בתנאים מגבילים. בין היתר, מחויבים ערוצים 12 ו-13 להגיש ערבות בנקאית בגובה 40% מסכום המימון המבוקש –כסף שהוא שלהן מלכתחילה – עבור הפקת סוגה עלית, שתשובץ לשידור בין השעות 16:00-00:00. כמו כן, הסכום המבוקש יועבר במדרגות תשלום בהתאם לאבני דרך של ההפקה.

השוטרים, קשת 12 | צילום: גיורא ביח
הפקת מקור של קשת 12. "השוטרים" | צילום: גיורא ביח

במכתבן מהיום תוקפות רשת וקשת את משך הזמן שנדרש עד להחלטה על השבת כספיהן וזאת "חרף מצבו הקשה של תחום הטלוויזיה המסחרית המקומי בשנים האחרונות". במקום הכללים שהציעה הרשות, מציעות רשת וקשת שני מסלולים חלופיים.

המסלול הראשון מתייחס להפקות מקומיות קנויות ששודרו במלואן בשנת 2021, ושתמורתן שולמה במלואה למפיק: "נבקש כי הרשות השנייה תעביר את הכספים המופקדים להם יהיה זכאי הערוץ, באופן מיידי", בכפוף להצגת אסמכתאות בנושא.

המסלול השני מתייחס להפקות שנחתם עבורן חוזה ב-2021 אך הן טרם יצאו לפועל, הציעו רשת וקשת גם מסלול של חלוקה הדרגתית לפי אבני דרך בהפקה, אך במתכונת שונה מזו שהציעה הרשות. לפי הצעתן, שלושה ימים לפני מועד התשלום לחברת ההפקה, יועבר לבעלת הרישיון החלק היחס שעליה לשלם אותה חברת הפקה מתוך כלל כספי הביד להם היא זכאית. כלומר, מאחר שרשת וקשת זכאיות כל אחת ל-25% מהסכום המופקד כעת ברשות, אם מגיע מועד תשלום בו על אחת מהן להעביר 20% מכלל התשלום עבור הפקה לחברת ההפקה, תעביר להן הרשות את אותו שיעור, 20%, מאותם 25%, בכפוף להצגת אסמכתאות.

על רשת וקשת להציג בפני הרשות אישור כי התשלום הועבר למפיק בתוך שלושה ימים ממועד קבלת הכסף, ובהיעדר אסמכתאות תוכל הרשות לדרוש את הכסף חזרה ואף לא להעביר לבעלת הרישיון את יתרת הכספים המגיעה לה.

הסדרה של רשת לצבי יש בעיה | צילום יח"צ: רשת
הפקת מקור של רשת. "לצבי יש בעיה" | צילום יח"צ: רשת

החברות הציעו גם מתווה חלופי לדרישת הרשות להצגת ערבות בנקאית כתנאי לקבלת התשלום: "הערוצים המסחריים העמידו ערבויות בנקאיות, בהתאם לכללי הערבויות, כבטוחה לשמירה של הערוצים על הוראות הרישיון שניתן להם. אין כל מניעה שערבויות אלו ישמשו את הרשות השנייה גם ביחס להבטחת ביצוע ההפקות המקומיות הממומנות באמצעות הכספים המופקדים שיחולקו".

לצד בקשות הנוגעות לסעיפים נוספים, דוגמת מספר ההפקות להן יועברו הכספים והמועד בו החתם חוזר ההפקה כתאריך מבחן להעברת התשלום, ביקשו רשת וקשת בסיכום מכתבן להישמע גם בעל פה בפני הרשות השנייה.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות