בריאות

מחקר חדש קובע: 57% מההורים יחסנו את ילדיהם לקורונה

אילוסטרציה אילוסטרציה
בחודשים הקרובים צפוי ה- FDA לאשר חיסון קורונה לילדים בגילאי 5-11. סקר עמדות חדש בקרב הורים לילדים בגילאי 5-11 בוצע בין התאריכים 23.9-3.10 על ידי ד״ר ליאורה שמואלי מהתכנית לניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור במחלקה לניהול באוניברסיטת בר-אילן. הסקר בוצע בעזרת מכון שריד שרותי מחקר בפאנל אינטרנטי מייצג בקרב הציבור היהודי בישראל.  הסקר בחן את עמדות ההורים בישראל ביחס לחיסון הקורונה לילדיהם בגילאי 5-11, תפיסות סיכון ותמריצים לביצוע החיסון ברגע שהחיסון יהיה מאושר על ידי ה-FDA.
בסקר השתתפו 894 גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה, אשר הנם הורים לילדים בגילאי 5-11, ומתוצאות ראשוניות של הסקר עולה כי יותר ממחצית מההורים (57%) הביעו כוונה גבוהה לחסן את ילדיהם נגד קורונה בחורף הקרוב במידה ויהיה חיסון זמין ומאושר. מבחינה דמוגרפית, המשתנים בהם נמצא הבדל מובהק: גברים יותר מנשים (65% מול 51%, p <0.001), הורים מעל גיל 40 יותר מהורים מתחת לגיל 40 (64% מול 50%, p <0.001), בעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון ומעלה) יותר מללא השכלה אקדמית (60% מול 53%, p <0.05), בעלי הכנסה גבוהה יותר מעל הממוצע לעומת אלו מתחת לממוצע ובממוצע (67% מול 52%, ו-53% בהתאמה p <0.001).
לא נמצא הבדל מובהק לפי רמת דתיות (בין חילוניים, דתיים, חרדיים ומסורתיים), לפי מצב משפחתי או לפי מדד פריפריאליות של הלמ״ס (מרכז מול פריפריה) לגבי כוונתם לחסן את ילדיהם.
בנוסף, מעניין לראות כי הורים שילדיהם קיבלו חיסון עונתי לשפעת בחורף הקודם הביעו כוונה גבוהה יותר באופן מובהק לחסן את ילדיהם נגד קורונה בחורף הקרוב לעומת אלו שילדיהם לא קיבלו חיסון שפעת (68% מול 48%, p <0.001), הורים שהתחסנו בעצמם נגד קורונה הביעו כוונה גבוהה יותר לחסן את ילדיהם בגילאי 5-11 בקורונה לעומת אלו שלא התחסנו בעצמם (61% מול 6%, p <0.001) יש לציין כי רק 6% בלבד מההורים ציינו שלא התחסנו ושאינם מתכוונים להתחסן בעצמם.
בקרב המשיבים אשר להם גם ילדים בגילאי 12-15, אלו שילדיהם בגילאי 12-15 התחסנו כבר, הביעו כוונה גבוהה יותר לחסן את ילדיהם בגילאי 5-11 לעומת אלו שילדיהם בגילאי 12-15 לא התחסנו (55% מול 44%, p <0.001).
כשההורים נשאלו תוך כמה זמן ייחסנו את ילדיהם במידה ויהיה חיסון זמין ומאושר:
27% מההורים השיבו כי יחסנו את ילדיהם מיד תוך פחות מחודש כשיהיה חיסון מאושר וזמין, 27% ציינו כי יחסנו תוך חודש עד 3 חודשים, ו24% יחכו מעט עם ביצוע החיסון (17% תוך 4 עד 12 חודשים, 7% מעל שנה). 23% השיבו שלא יחסנו כלל את ילדיהם.
מתוצאות הסקר עולה כי הסיבות העיקריות בקרב אלו שהשיבו שלא יחסנו מייד/בכלל את ילדיהם ברגע שיוצע להם החיסון: 66% מהנשאלים הביעו חשש מבטיחות החיסון, 61% חוששים מתופעות לוואי קשות של החיסון, 57% חוששים כי הניסויים הקליניים ואישורם בוצעו מהר מדי מסיבות פוליטיות. סיבות נוספות שעלו בקרב המשיבים: תחושה שמחלת הקורונה לא מסוכנת לילדים ולכן אין סיבה לחסנם, חשש מיעילות נמוכה של החיסון וכן חלק השיבו שלא ירצו לחסן את ילדיהם ראשונים ומעדיפים לחכות קצת לראות מה קורה עם אחרים.
מתוך הסקר
מתוך הסקר
מתוצאות הסקר עוד עולה לגבי התמריצים לזרוז הכוונה לביצוע החיסון עולה כי התמריצים המובילים לזרוז כוונות ההורים לחסן את ילדיהם הנם: מתן ״דרכון ירוק״ שיאפשר הקלות (60%), ומתן החיסון במסגרת החינוכית (50%) יגביר את כוונתם לחסן נגד קורונה את ילדיהם בגילאי 5-11.  לעומת זאת, רוב המשיבים ציינו כי תגמול כספי או הטלת קנס (כגון קיצוץ בקצבאות ביטוח לאומי) לא יגבירו את כוונתם (57% ו- 64% בהתאמה).
שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות