חינוך

וועדת החינוך אישרה את תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ב

אילוסטרציה אילוסטרציה

וועדת החינוך של הכנסת אישרה היום (ד') את טבלת תשלומי ההורים לשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב). הטבלה כוללת את כל הפעילויות החינוכיות, זאת בהתאמה לתכנית הלאומית, לפיה מערכת החינוך תפעל בשנה הקרובה ברצף ובשגרה.

שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון החליטה בשיתוף עם יו"ר הנהגת ההורים הארצית, מר מירום שיף, על הגדלת קרן המלגות לתלמידים בעוד 30 מיליון שקלים, כך שהיא תתרחב ותעמוד בשנה הקרובה על 130 מיליון שקלים. קרן זו תסייע במימון השירותים החינוכיים (הכוללים, בין היתר: מימון טיולים וציוד לימודי) לתלמידים מרקע כלכלי חברתי נמוך ולתלמידים שהוריהם נפגעו כלכלית מאירועי הקורונה.

כמו כן, השרה נענתה לבקשת יו"ר הנהגת ההורים הארצית להפחית את עלות המסיבות הכיתתיות מ- 24 שקלים ל- 8 שקלים. מהלך זה אושר היום על ידי ועדת החינוך של הכנסת. יתר התשלומים (טיולים שנתיים, סיורי של"ח, מסיבות סיום, סל תרבות, השאלת ספרי לימוד, ועד הורים יישובי והנהגת הורים ארצית) יישארו ללא שינוי. הם נותרו כפי שהיו עוד טרם פרוץ הקורונה. לצד אלה תחודש פעילות הועדה המשרדית שהוקמה בשנת 2019 לשם בחינת מתווה תשלומי ההורים.

במשרד מציינים, כי במסגרת דיוני התקציב, הצליחה שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, להביא בשורה חשובה לציבור ההורים בהקלת נטל התשלומים. בתי הספר של החגים (חנוכה ופסח) וכן מסגרות ניצנים-צהרונים נכנסו לבסיס התקציב של משרד החינוך. המשמעות, שהמסגרות החינוכיות המשלימות הללו יהוו חלק בלתי נפרד משגרת הלימודים השוטפת של מערכת החינוך. מדי שנה ההורים יקבלו סבסוד בגין השתתפות ילדיהם במסגרות הללו. לצד אלה, גייסה שרת החינוך 300 מיליון שקלים לטובת צמצום הפערים הרגשיים, החברתיים והלימודיים שצברו התלמידים לאורך הקורונה. תקציב זה יאפשר, בין היתר, לתת לתלמידים תגבור לימודי ומענים רגשיים ממוקדים באופן פרטני או במתכונת קבוצתית. בנוסף לאלה, גויסו 200 מיליון שקלים נוספים לצורך ביצוע הפעימה הראשונה למסגרות הגיל הרך, במסגרת הסדרת מעמדן הלאומי והעברתן לאחריות וסמכות משרד החינוך. במסגרת תקציב זה יגבש המשרד מנגנון לצורך פיקוח ובקרה אחר המסגרות – בטיחות, ביטחון, תברואה ופדגוגיה.

תשלומי החובה והרשות שאושרו

התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישית. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבורו. שירותים אלה כוללים סל תרבות, השאלת ספרים, מסיבות סיום, טיולים וכן תשלום עבור ועד ההורים האזורי.

הסכומים שאושרו לשנת הלימודים תשפ"ב:

בגני הילדים: 253 שקלים.

בבתי הספר היסודיים:
• בכיתות א'-ב': 540 שקלים.
• בכיתות ג'-ד': 565 שקלים.
• בכיתות ה': 691 שקלים.
• בכיתות ו': 901 שקלים.

בבתי הספר העל יסודיים (חטיבה עליונה):
• בכיתות ז'-ח': 1,026 שקלים.
• בכיתות ח' (א-ח): 1,151 שקלים.
• בכיתות ט' (שש שנתי): 1,042 שקלים.
• בכיתות ט' (חט"ב עצמאית): 1,167 שקלים.
• בכיתות י'-יא': 1,219 שקלים.
• בכיתות יב': 1,372 שקלים.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות