חינוך

החטיבות והתיכונים יוכלו לעבור ל-5 ימי לימוד כבר מהשנה הקרובה

אילוסטרציה אילוסטרציה

לאחר דיונים של שרת החינוך עם הסתדרות המורים, ארגון המורים והאוצר הוסכם על שינוי שבוע הלימודים בשנת תשפ"ב לבתי הספר שיבחרו בכך. על כן, יוכלו בתי ספר העל יסודיים לקצר את שבוע הלימודים שלהם ולעבור לחמישה ימי לימוד בשבוע. כיום כשליש מבתי הספר העל יסודיים במערכת החינוך לומדים במתכונת זו. המהלך החדש יאפשר ליתר חטיבות הביניים והחטיבות העליונות אשר לומדות כיום במתכונת של שישה ימי לימוד בשבוע, להצטרף לקיצור שבוע הלימודים.

זאת ועוד, במסגרת הדיונים שקיימו שרת החינוך והממונה על השכר באוצר הוסכם, כי בית ספר על יסודי, אשר ייבחר להצטרף למהלך בתשפ"ב, יוכלו עובדי ההוראה שלו לבצע את מחצית שעות השהייה שלהם גם מהבית. מדובר ב- 5 שעות שהייה/שעות תומכי הוראה שתאפשרנה להם לבדוק מבחנים ולהכין מערכי שיעור. החלטה זו תקפה גם לעובדי הוראה בבתי ספר על יסודיים אשר קיצרו זה מכבר את שבוע הלימודים לחמישה ימי לימוד.

קיצור שבוע הלימודים – איפה הבשורה?

קיצור שבוע הלימודים מהווה חלק ממהלך אסטרטגי פדגוגי רחב ועמוק שמובילה שרת החינוך, ד"ר שאשא ביטון במערכת החינוך והוא מהווה חלק בלתי נפרד משינוי מבנה בחינות הבגרות ושינוי אופני הלימוד בכל שלבי הגיל. אלה נשענים על תפיסה חינוכית שנועדה לייצר תלמיד סקרן, חוקר ולומד עצמאי. תלמיד שרוכש מיומנויות אקדמיות בדרך של איסוף מידע, ניתוח והפקת המשמעויות העולות ממנו. בעקבות ההחלטה על שינוי מבנה שבוע הלימודים, ישראל מצטרפת למדינות רבות בעולם שהנהיגו סוף שבוע ארוך. יובהר, כי קיצור שבוע הלימודים לא יגרור כל שינוי בהיקף שעות הלימודים. השעות של ימי שישי תתווספנה ליתר השעות של ימי השבוע.

יש לציין כי טרם הבחירות ד"ר שאשא ביטון דיברה על קיצור שבוע הלימודים בכל מוסדות החינוך, כולל בתי הספר היסודיים והגנים. המצב כיום אינו חופף בין ימי העבודה של המורים והגננות, שכאמור, עובדות 5 ימים בשבוע. באופן זה יש צורך להעסיק מורים נוספים, עוד גננות וסייעות.

כאמור, בשנה הקרובה הצטרפות חטיבות הביניים והתיכוניים היא לבחירתם, כאשר המשרד שואף לצרף למעבר את כלל בתי הספר העל יסודיים עד שנת הלימודים תשפ"ג. הבשורה כרגע, עבור ההורים והתלמידים, היא חלקית, מלבד יום שישי שיתווסף כיום חופשי בשבוע.

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות