אקולוגיה וסביבה

סוף לקייטנת הזיהום? הפרו את חוק הפיקדון וישלמו מיליונים

המשרד להגנת הסביבה דורש 48 מיליון שקל מתשע חברות משקאות קלים, זאת בגין אי עמידה ביעדים מכוח חוק הפיקדון. השרה זנדברג: " נוודא שבכל פעם שלא יעמדו ביעדים הן ייקנסו"

המשרד להגנת הסביבה העביר דרישת תשלום של 48 מיליון שקל לתשע חברות משקאות קלים, בגין אי עמידה ביעדים מכוח חוק הפיקדון. זאת בהתאם לפסק הדין בערעור שהמדינה הגישה נגד פסיקה קודמת.

המשרד אף העביר דרישות תשלום לארבע חברות נוספות, בהיקף 1.5 מיליון שקל, בגין אי-עמידה ביעדי האיסוף של מכלי משקה קטנים בפיקדון, בהתבסס על ביקורת חשבונאית שנערכה על ידו.

הרקע למהלך: בשנת 2018 הטיל הממונה על חוק הפיקדון במשרד להגנת הסביבה עיצומים כספיים על יצרנים ויבואנים של מכלי משקה גדולים, לאחר שמצא כי לא עמדו ביעדי האיסוף והמיחזור הקבועים בחוק לשנת 2016. החברות

בפסק הדין, שניתן בערעור שהגישו החברות, נקבע כי החלטת הממונה על חוק הפיקדון ניתנה לאחר בחינה מקיפה של כלל טענות היצרנים והיבואנים ולאחר מתן הנמקה מפורטת, כי גישתו של הממונה על חוק הפיקדון לטענות היצרנים והיבואנים ראויה להערכה, וכי אין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה.

לאחר קבלת פסק הדין, נשלחו דרישות התשלום בהיקף של 48 מיליון שקל לתשע החברות בגין אי-עמידה ביעדי חוק הפיקדון (מכלי משקה גדולים): החברה המרכזית למשקאות, IBBLS, טמפו, יפאורה תבורי, מי עדן, יקבי חברון, שופרסל, גוטגולד, אקו-אלפא.

בהמשך לביקורת שערך המשרד בנושא מכלי המשקה הקטנים, העביר המשרד דרישת תשלום בהיקף מצטבר של 1.5 מיליון שקל לארבע החברות: אדיר סחר, אלטרנטיבה סחר, צרפת ישראל וניצן מוצרי מזון.

בית המשפט קבע כי הממונה על חוק הפיקדון מטעם המשרד להגנת הסביבה רשאי, ואף נדרש, לבצע בקרה משמעותית על דיווחי היצרנים והיבואנים, ורשאי לדחות דיווחים שאינם מבוססים על אסמכתאות מהימנות, כולל תעודות שקילה, או לדחות דיווחים על יסוד התקשרויות מלאכותיות בדיעבד.

המשרד להגנת הסביבה הדגיש את האחריות המורחבת הישירה, המוטלת על היצרנים והיבואנים בחוק. בין היתר, הטלת פיקדון וגבייתו, חובת סימון מכלי משקה, איסור מכירת מכלי משקה לא מסומנים, ניהול רישום מלא ומפורט של המידע ודיווח, חובת עמידה ביעדי איסוף מכלי משקה ריקים ומיחזורם. על היצרנים והיבואנים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למלא את חובותיהם.

תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה: " על היצרנים והיבואנים של מכלי המשקה לשאת באחריות המלאה לאיסופם, להעברתם למיחזור ולהחזרת דמי הפיקדון לציבור על-פי חוק. המשרד להגנת הסביבה פועל למען רווחת הציבור ושמירה על הסביבה, ולכן לא יאפשר לחברות לפעול בניגוד לחוק. נוודא שבכל פעם שלא יעמדו ביעדים הן ייקנסו. ההחלטה להחיל את מנגנון הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים היא מוצדקת ונכונה, ואני קוראת ליצרנים וליבואנים של מכלי המשקה להתכונן לקראת החלתו ב-1 בדצמבר".

———————

רונן רוזנבלט ניר

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות