בריאות

"לכל אשה הזכות לבחור את האופן בו תלד"

פסיקת בג"צ קובעת כי ניתן להפעיל מרכזי לידה טבעית ללא צורך ברשיון בית חולים. עמותת "נשים קוראות ללדת" וארגון המיילדות הביעו שמחה על ההחלטה שפותחת אפשרויות לידה חדשות לנשים

בית המשפט העליון קבע אמש (רביעי) בדעת רוב, כי מרכזי לידה טבעית אינם "בתי חולים" – כמובנם בפקודת בריאות העם, ולפיכך למשרד הבריאות אין סמכות למנוע את הפעלתם או להתנות אותם בקבלת רישיון הניתן לבתי חולים. החלטה משמעותית זאת אומרת שמעתה נשים יוכלו לבחור ללכת במרכזים המופעלים על ידי מיילדות בלבד וללא צוות רפואי.

עוד הודגש בהחלטה כי משרד הבריאות ממילא מכיר עקרונית באפשרות לקיים לידות מחוץ לבתי חולים – במסגרת של לידות בית, תחום המוסדר בחוזר מנכ"ל קונקרטי של משרד הבריאות. שופטי הרוב הבהירו כי המסקנה שאליה הגיעו אינה שוללת פיקוח של משרד הבריאות על מרכזי הלידה
הטבעית, תוך קביעת כללים וסטנדרטים מתאימים להפעלתם ולניהולם, דבר שהוא רצוי ואף הכרחי. עוד נקבע בהחלטת בג"צ כי עד שמשרד הבריאות יגבש הנחיות קונקרטיות לאסדרתם של מרכזים אלה (או עד שתתקבל חקיקה בנושא), יחולו עליהם הוראותיו של חוזר משרד הבריאות בעניין לידות בית.

העותרת היא עמותת "נשים קוראות ללדת – למען חופש בחירה בלידה", שפעלת לקידום והגנה על זכויות נשים בלידה. עותרות נוספות, תמר טסלר ועפרית פק, אחיות ומיילדות מוסמכות. ב-2011 הן הקימו את "בית יולדות" שנועד להעניק מסגרת תומכת ללידות טבעיות בתנאי לידת בית. במשרד הבריאות פנו אל "בית היולדות" בדרישה לסגירה מיידית ובשנת 2017 קבעה היועצת המשפטית של משרד הבריאות שעל מנת להפעיל את "בית היולדות" יש צורך ברישיון של בית חולים.

ב- 2018 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בעתירה שהוגשה בנושא נקבעה כי למשרד הבריאות יש סמכות שלא לאפשר להפעיל מרכזים ללידה טבעית. בשנת 2019 קבעה נשיאת העליון, אסתר חיות, כי יש לקיים דיון נוסף בפסק הדיון על מנת לבחון האם מרכזי לידה טבעית אכן נדרשים לרישוי של "בית חולים".

"מדובר בפסק דין תקדימי שכורך סוגיות של זכות האישה על גופה בלידה כחלק מהאוטונומיה האישית של כל אישה, וגבולות הסמכות של משרד הבריאות בהקשר זה", נמסר מבאי כוחם של תנועת "נשים קוראות ללדת". "אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט, אשר קיבל את עמדתנו וקבע כי למשרד הבריאות לא הייתה סמכות להורות על סגירת מרכזי לידה טבעית ודחה את טענת המשרד שלפיה הפעלת מרכזי לידה טבעית טעונים רישיון להפעלת בית חולים".

מארגון המיילדות נמסר: "ארגון המיילדות בישראל, מברך על החלטת בג"צ המאפשרת לכל אישה לבחור את האופן שבו היא רוצה ללדת בין אם בבתי החולים ובין אם במרכזי הלידה שמחוץ לבתי החולים. ארגון המיילדות מצטרף להחלטת בג"צ וקורא למשרד הבריאות לגבש הנחיות קליניות מחייבות שיאפשרו לידה טבעית, מקצועית ובטוחה, לכל אישה הרה, בסיכון נמוך, הבוחרת בכך, בין אם בתוך בתי החולים הציבוריים ובין אם במרכזי לידה סמוך לבתי החולים".

איריס רז, יו"ר ארגון המיילדות, הוסיפה: "לידה אינה אירוע רפואי, אלא אירוע טבעי ולכל אישה הרה בסיכון נמוך, הזכות לבחור את האופן בו תלד, ובלבד שייקבעו עקרונות של טיפול רציף של מיילדת מוסמכת ובעלת רישיון לניהול ללידה, ובתנאים שיבטיחו את שלום האם והיילוד".

שתף את הכתבה ב:

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות