סקס מוכר התנצלויות

מתוך הפרסומת של KFC אוסטרליה

ההתקדמות שהקהילה הפמיניסטית השיגה עם תעשיית הפרסום היא המעבר מפרסומות רוויות שנאת נשים בגלוי, לפרסומות רוויות אלמנטים של שנאת נשים בגלוי פלוס התנצלות מיידית

נגישות