אושר סופית: תורחב הזכאות להחזר דמי נסיעה באמבולנס

מוצע להרחיב את הזכאות להחזר דמי נסיעה בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס כך שיינתן החזר מלא, אך לא יותר מתעריף מד"א, בעד הוצאות הסעה כשהמבוטח שהוסע נפטר בטרם אושפז. ההחזר יינתן כנגד קבלה. כמו-כן, מוצע לקבוע כי מבוטח שמלאו לו 80 שנים והוא זכאי לגמלת סיעוד ברמה 5 או ברמה 6 וזכאי גם לגמלת הבטחת […]

נגישות