צליל לא מכוון

קשת

עורכת עמוד הדעות של mako צליל הופמן ביקשה לעזוב אחרי שבע שנים באתר ופחות משנה בתפקיד הנוכחי. נגד הופמן הועלו טענות קשות על יחסי עבודה ואנוש לקויים בתחקיר שפרץ את סכר דיון ההתעמרות בעבודה

נגישות