כן, הגיע הזמן לרגולציה בפרסום!

מתוך הסדרה "הגברים של שדרות מדיסון"

העולם של הגברים של שדרות מדיסון כבר עבר מזמן. הרגולטור בבריטניה לא מאשר פרסומות המקדמות סטנדרטים מיושנים של גבריות ונשיות. חבל שלא אצלנו

נגישות