בדרך לבג"צ בעניין מועצת הרשות השנייה?

יוליה שמאלוב ברקוביץ

עמותת "הצלחה" הזכירה לשר התקשורת כי הכוונה להקים רגולטור אחוד במסגרת המלצות ועדת פולקמן לא מבטלת את החובה למנות חברים למועצה הקיימת, שמכהנת בהרכב חסר כבר תקופה ממושכת. בעמותה עומדים לעתור לבג"צ בנושא

נגישות