אחרי שבע שנים: השלמת תקנות המשמעת לעובדי התאגיד

משרדי תאגיד השידור "כאן" בתל אביב (צילום: מערכת כסית)

אחרי ואקום אכיפתי שהשאיר עבירות משמעת בלי סמכות מוגדרת לטיפול בהן, התפנו במשרד התקשורת להשלים את החובה שנקבעה בחוק השידור הציבורי לפני שבע שנים. טיוטת התקנות מציעה שכללי התקשי"ר ימשיכו לחול על עובדי התאגיד ואכיפתם תוטל על המועצה

נגישות