היוצרים לשר התקשורת: "אל תיתן לתעשיית התוכן להתדרדר לתהום הנשייה"

איתן גינזבורג

איתן גינזבורג רק נכנס לתפקידו כשר התקשורת וכבר יאלץ להתמודד עם פרסום מסקנות ועדת פולקמן לבחינת אסדרת העל בתחום השידורים. איגודי היוצרים דורשים לעצור את הפרסום בטענה כי מתן אפשרות לכל גופי התוכן לשדר באמצעות האינטרנט תבטל את החובה ליצור תוכן מקורי ותהרוג את היצירה המקומית

נגישות