הצד של הטובים – מה חשוב יותר: המפלגה או האנשים?

תוכנית 1, 24/11/2020