תהליך רישוי כלי הירי בישראל: מדריך מקיף להוצאת רישיון נשק

כדי להגיש בקשה לרישיון נשק בישראל, על המבקשים לעמוד בתנאי סף ספציפיים שהוקלו בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל. המשרד לביטחון לאומי מתכנן להקל עוד יותר תנאים אלה בעתיד. הקריטריונים שמקנים למבקש רישיון לנשק כוללים, בין השאר, את השירות הצבאי שלו, מקום המגורים שלו ומקום עבודתו. שירותו הצבאי של המבקש ממלא תפקיד משמעותי בקביעת זכאותו לרישיון […]

נגישות