לירן לוי

לירן לוי

הוא התאהב בתחום הסיקור שלו ונחשב למבקר קשוח של הגופים אותם הוא מסקר. כל אנשי כסית: קבלו את לירן לוי