עו"ד אלעד מן

עו"ד אלעד מן

בין הבג"צים ובקשות חופש המידע, הוא לא חוסך מעוקביו תמונות מארוחות הגורמה בביתו. כל אנשי כסית: קבלו את עו"ד אלעד מן

נגישות