אושרת קמחזי

אושרת קמחזי

למרות המשבר העולמי, היא דווקא חוותה גידול בלקוחות ובמספר העובדים. כל אנשי כסית: קבלו את אושרת קמחזי

נגישות