hammer-1537123_1920

עד כמה אתה חשוף לתביעות?

שלב 1 מתוך 8

  • שולמן יקר, בין אם אתה מנהל חברת ענק ובין אם עסק עצמאי בלי עובדים, במציאות הישראלית שבה אנו חיים נדמה כי רמת החשיפה לתביעה משפטית גבוה מאי פעם, לכן בנינו עבורך שאלון שיבחן את רמת החשיפה שלך לתביעות:

נגישות