016d7451b7140fa3814cf2b314615f51

בעלי עסקים - אפשר להפחית את תשלומי הארנונה שלכם!

שלב 1 מתוך 7

  • כל בעל עסק עצמאי יודע כמה כל שקל חשוב וכי שליטה בהוצאות היא הכרחית, עם זאת עצמאים רבים מתייחסים לתשלום הארנונה כגזירה שאי אפשר לשנות. עם ניסיון של אלפי תיקים העוסקים בשינוי סיווג הארנונה אנחנו מודיעים חד משמעית - את תשלום הארנונה אפשר להפחית!

    שנתחיל?

נגישות