היום השלישי לעדותו של אילן ישועה: לחצים, אזהרות, שקרים ופיטורים

תיק 4,000: מנכ”ל וואלה שוב שפך את קרביו של האתר על דוכן העדים. למה גרמו לינון מגל למרות היותו ימני? ומה אמרה לו מנכ”לית בזק סטלה הנדלר כשהזהיר אותה שזה ייגמר בחקירת משטרה?