מחבר -חיים הר־זהב

Avatar of חיים הר־זהב

דעה | מחאה של עשירים

המפגינים בבלפור הם אנשים מצוינים, אך כל עוד ההפגנות הן רק נגד השחיתות של נתניהו ולא נגד מעשיו כראש ממשלה, הן יישארו נחלתה של קבוצה אחת

נגישות